Ingalill, förstelärare

Ingalill har haft Norrköpings kommun som arbetsgivare i 16 år och arbetar just nu enbart med matematik. Hon tycker att det bästa med jobbet är att få chansen att hjälpa unga människor att utvecklas optimalt.

Jag känner att jag får vara med och gör skillnad för dem. Vi på skolan arbetar aktivt för att skapa trygghet och gemenskap, både på individ- och gruppnivå.

Som förstelärare på Bråviksskolan i Norrköping arbetar Ingalill Jonsson med att inspirera skolelever till att känna lust för sitt lärande. Hon utvecklas ständigt i sin yrkesroll, både genom det dagliga arbetet och alla chanser hon hela tiden får till vidareutbildning.

– När nya elever eller ny personal börjar försöker vi snabbt att skapa goda relationer. I elevgrupperna arbetar vi mot en tillåtande miljö där alla får vara sig själva och vågar göra fel.

Jag gör skillnad för mina elever.

Motiverande drivkraft

En stark drivkraft är att på bästa sätt stötta och motivera eleverna, vilket i sin tur leder till att de klarar kunskapsmålen. Här är det dagliga arbetet viktigt, men också att hela tiden få chans att utvecklas som lärare.

– Det märks att Norrköpings kommun satsar på att vara en bra arbetsgivare. Vi lärare ges hela tiden möjlighet att fortbildas, för att vi ska kunna bedriva undervisning på hög nivå. Vi får både delta inom och ta del av ny forskning. Men vi uppmuntras också att ta del av analyserade resultat, för att kunna se utvecklingspotential och lära oss om framgångsfaktorer.