John, sjuksköterska

John arbetar som sjuksköterska och tycker att alla ska ha rätt till ett värdigt slut.

Min chef är närvarande, därför kan jag vända mig till henne i alla lägen. Vi har väldigt låg personalomsättning. Antagligen eftersom det är precis såhär en arbetsgivare ska agera för att få personalen att stanna kvar!

Till boendet på Sandbyhovsgatan 4 kommer människor för att spendera sin sista tid i livet. Sjuksköterskan John Ogenholt brinner för att ge dessa personer bästa möjliga vård, allt från medicinsk smärtlindring till att bara sitta bredvid och vara närvarande. Att lägga pussel tillsammans med en brukare är ett exempel på en fin stund som kan ge oerhört lugn och välbefinnande.

– Norrköpings kommun gör detta möjligt för mig och mina kollegor. Min arbetsgivare har förstått vikten av tillräcklig personaltäthet, vilket ger tid till god omvårdnad och att ge bästa möjliga palliativa vård, säger John.

Det handlar om allt från att hinna undervisa en undersköterska i såromläggning till att delegera medicinutdelning eller informera anhöriga om deras närstående.

Teamarbete

– All personal jobbar tätt ihop i team, som ofta är tvärprofessionella med teamkonferenser var sjätte vecka. Därför får varje brukare vård som utgår från en helhetsbild av behovet, inom allt från arbets- och fysioterapi till medicinsk omvårdnad.

Tryggt och utvecklande

John har valt att pendla varje dag från Katrineholm till Norrköping, bland annat på grund av att kommunen insett vikten av att satsa på en hög sjukskötersketäthet. Men han poängterar även satsningen på ledarskapet.

– Lyhördhet, ett tydligt och strukturerat arbetssätt och frikostighet med fortbildning – det ger trygghet, får medarbetarna att växa och gå till jobbet med glädje. Dessutom erbjuder kommunen bra karriärmöjligheter, genom att medarbetarna till exempel kan få gå vidare till en ledande roll eller specialisera sig inom specifika omvårdnadsområden.