Julia, arbetsterapeut

Möt arbetsterapeuten Julia, som arbetar inom hemsjukvården i Norrköpings kommun.

Att arbeta inom kommunen skapar glädje och meningsfullhet. Det vi gör är betydelsefullt för de vi möter!

Arbetet som arbetsterapeut i hemsjukvården innefattar mycket frihet under ansvar och Julia har cirka tre patientbesök inplanerade varje dag, som hon varvar med administrativt arbete på kontoret.

Personliga möten

Det hon uppskattar med att möta patienterna i deras hem är att hon får träffa dem på ett ställe där de trivs, och att det ofta blir väldigt personliga möten.

- En persons hem berättar mycket om vem de är, det blir personligare än om man skulle mötas på en avdelning på ett sjukhus till exempel. Man hittar lätt saker att prata om och det skapar en relation.

Läs mer om hemsjukvården

Utvecklande arbete

Att arbeta som arbetsterapeut beskriver Julia som utvecklande och roligt. Hon jobbar mycket med ADL (aktiviteter i dagliga livet) som innebär att patienterna får hjälp att klara av sitt vardagliga liv.

- ADL handlar mycket om att underlätta vardagen för patienterna, med allt vad det innefattar.

Enklare hemma

Julia jobbar mycket med hjälpmedel och försöker förenkla mycket med små medel.

- Det är ju i hemmet de ska klara sig sen, och därför känns det bra att kunna hjälpa dem på plats.