Lise-Lotte, barnhandläggare

Berätta om ditt jobb?

Jag arbetar som barnhandläggare (0-12 år) på socialkontoret. I mitt arbete träffar jag barn och dess föräldrar men också andra verksamheter, exempelvis barnets förskola. Jag utreder barnets behov samt beviljar och följer upp insatser.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får förmånen att träffa olika familjer med förhoppningen om att kunna hjälpa dem. Mitt arbete är mycket varierande och utvecklande, ingen dag är den andra lik. Det är ett ansvarsfullt och viktigt arbete.

Hur arbetar du med dina kollegor?

Mina kollegor och jag samarbetar och arbetar tätt tillsammans varje dag. Vi är måna om varandra och hjälper varandra. Ett annat viktigt samarbete är det som sker med andra instanser som finns kring barnet och dess familj.