Lise-Lotte, barnhandläggare

Lise-Lotte arbetar som barnhandläggare på socialkontoret, där hon bland annat utreder barnens behov, beviljar och följer upp insatser.

Mitt arbete är mycket varierande och utvecklande, ingen dag är den andra lik. Det är ett ansvarsfullt och viktigt arbete.

Jag arbetar som barnhandläggare (0-12 år) på socialkontoret. I mitt arbete träffar jag barn och dess föräldrar men också andra verksamheter, exempelvis barnets förskola. Jag utreder barnets behov samt beviljar och följer upp insatser.

Varierande och utvecklande

Att jag får förmånen att träffa olika familjer med förhoppningen om att kunna hjälpa dem, skulle jag säga är det bästa med mitt jobb. Mitt arbete är mycket varierande och utvecklande, ingen dag är den andra lik. Det är ett ansvarsfullt och viktigt arbete.

Tätt samarbete

Mina kollegor och jag samarbetar och arbetar tätt tillsammans varje dag. Vi är måna om varandra och hjälper varandra. Ett annat viktigt samarbete är det som sker med andra instanser som finns kring barnet och dess familj.