Marika, undersköterska

Att arbeta inom Norrköpings kommun tycker Marika bidrar till en trygg anställning med möjligheter till utveckling.

Jag har varit anställd inom kommunen i 30 år, och gjort en resa som rustat mig bra inför det uppdrag jag har idag!

Marika har arbetat inom hemsjukvården sedan 2012, när den startade i kommunal regi. Innan det jobbade hon på ett särskilt boende, där hon även jobbat som personlig assistent och vårdare inom LSS.

– Under min tid som anställd inom kommunal regi upplever jag att kommunen strävar efter att det ska vara god kvalité på vården som bedrivs, och att vi ska ha de bästa förutsättningarna i form av utbildning och resurser.

Arbetar i patientens hem

Som undersköterska inom hemsjukvården i Norrköpings kommun arbetar Marika i team, tillsammans med sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor. Arbetet innebär bland annat att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet hos de patienter som inte kan ta sig till sin vårdcentral eller andra vårdinrättningar. I hemsjukvården har undersköterskor det som heter utökad delegering, och utför lite mer avancerade uppgifter än många andra undersköterskor i kommunen.

– Det bästa med mitt jobb är att det är så omväxlande och fritt och att arbetsgivaren tar tillvara på de kompetenser som varje medarbetare har. Jag tycker att det är stimulerande att arbeta i patienternas hemmiljö då det skapar en respekt för deras integritet. Arbetet man utför är dessutom väldigt uppskattat då patienterna som har svårt att ta sig ut får hjälpen i hemmet, berättar Marika.

Nära samarbete

Marika startar ofta dagen på kontoret där hon och kollegorna träffas och ser över dagen och förbereder det som behövs. Sen åker hon ut till de patienter som är planerade under förmiddagen. Patientarbete kan bland annat bestå av provtagningar, överlämna läkemedel, ge injektioner, såromläggningar, kateterbyten och dosettdelningar. Sedan åker hon tillbaka till kontoret och dokumenterar i journal och planerar framåt.

– Vi samarbetar nära hemtjänsten som gör omvårdnadsinsatserna. Här kan även vi undersköterskor ge stöd och råd till hemtjänstpersonalen vid behov. Jag är även med när hemtjänstpersonal delegeras i läkemedelshantering tillsammans med den sjuksköterska som håller i delegeringen. Min roll är då bland annat att hjälpa dem att förstå frågorna och sätta delegeringsmaterialet i samband med hur det fungerar ute hos brukarna, berättar Marika.

Ständig utveckling

Marika har gått de basutbildningar som kommunen erbjudit, till exempel professionellt och rehabiliterande arbets- och förhållningssätt, brandutbildning och förflyttningsteknik. Hon har också gått en teckenspråksutbildning då det via ett tidigare arbete krävdes då hon jobbade mot döva äldre.

– Jag har även varit utvald att delta i medarbetarakademin via kommunen vilket verkligen var en förmån som gav en stor kompetensutveckling. Sen har det också varit en ynnest att ha arbetat så nära både arbetsterapeuter. fysioterapeuter och sjuksköterskor som under åren lärt mig väldigt mycket som jag har nytta av varje dag, berättar Marika.