Mark, socialsekreterare

Berätta om ditt jobb?

Jag arbetar som ungdomshandläggare på socialkontoret, Barn och ungdom - myndighet. Mitt jobb går ut på att utreda ungdomarnas situation, komma fram till om de behöver hjälp och i så fall på vilket sätt. Sedan har jag kontakt och samarbetar med andra myndigheter, som till exempel skolan eller psykiatrin.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag tycker att det är ett väldigt roligt jobb! Det är så varierande och ger så mycket. Det är så brett och det är så många olika saker som man gör dag till dag.

Hur arbetar du med dina kollegor?

Alla vi som jobbar här hjälper varandra. Det sker utan en blinkning, det bara sker! När det finns ett behov så ställer vi automatiskt upp för varandra och omprioriterar.