Mark, socialsekreterare

Mark arbetar som ungdomshandläggare på Barn- och ungdomsverksamheten på socialkontoret.

Jag tycker att det är ett väldigt roligt jobb! Det är så varierande och ger så mycket. Det är så brett och det är så många olika saker som man gör dag till dag.

Jag arbetar som ungdomshandläggare på socialkontoret, Barn- och ungdomsverksamheten. Mitt jobb går ut på att utreda ungdomarnas situation, komma fram till om de behöver hjälp och i så fall på vilket sätt. Sedan har jag kontakt och samarbetar med andra myndigheter, som till exempel skolan eller psykiatrin.

Tätt samarbete

Alla vi som jobbar här hjälper varandra. Det sker utan en blinkning, det bara sker! När det finns ett behov så ställer vi automatiskt upp för varandra och omprioriterar.