Niclas och Rebecka, arbetsterapeuter

Niclas och Rebecka tycker att arbetet som arbetsterapeut är viktigt, då det fokuserar på patientens behov, önskemål och förutsättningar.

Att arbeta inom kommunen leder till ett varierande arbete, där man skapar sig en bred kunskap inom många olika områden!

Våra arbetsterapeuter utför bedömning av patientens behov av träning och/eller behov av hjälpmedel i sin rehabilitering. De utför även demensutredningar och skriver intyg till bostadsanpassningar. Målet med insatserna är att patienten skall bli så självständig som möjligt och kunna bo kvar i sitt egna hem.

Meningsfullt arbete

– Jag uppskattar att man får styra mycket av sitt arbete själv. Och att man jobbar med något viktigt som kanske ofta förbises, hur våra äldre ska kunna återfå eller bibehålla funktioner, som till exempel att återfå gångförmåga med rollator efter ett fall (fraktur), och att kunna återgå till sin bostad, säger Niclas Vilhelmsson, som arbetar som arbetsterapeut inom Norrköpings kommun.

För Niclas är det viktigt att arbeta personcentrerat och i största möjliga låta patienten vara delaktiga i åtgärder.

– I arbetet med äldre handlar det även om att arbeta proaktivt och preventivt. Att patienten är i centrum, och att vi alltid arbetar för att uppnå mål som fastställts tillsammans med patienten efter deras önskemål, säger Rebecka Trygg, också arbetsterapeut inom Norrköpings kommun.

Teamarbete

Arbetsterapeut är ett varierande och utmanande arbete som kräver ett tätt teamarbete. Niclas och Rebecka tycker bland annat att tryggheten, vetskapen om vad som förväntas av en som anställd och att det alltid finns kollegor till hands för stöttning när behovet finns är några av de faktorer som detta arbete skapar. Och genom att välja kommunen som arbetsplats får man en trygg och stabil arbetsgivare, där möjligheten att arbeta inom flera olika områden finns, och som i sin tur skapar stora utvecklingsmöjligheter.