Olof, förskollärare

Olof Hansson är förskollärare på Silverdansens förskola i Norrköping. Här stormtrivs han och uppskattar såväl närheten till skog som stadsliv.

Att ge barnen en bra värdegrund. Det är det absolut viktigaste, då har vi nått väldigt långt i förskolans arbete.

– Vi försöker visa barnen allt Norrköping har att erbjuda och inte bara stanna i vår egen stadsdel. Det tar bara 10-15 minuter med spårvagnen in till centrum, och där har vi till exempel besökt Arbetets museum, Visualiseringscenter C och stadens parker. För en del barn är det en stor sak att få besöka centrum och det är spännande att kunna hjälpa dem att vidga sina vyer, berättar Olof.

Aktiviteter

Staden spelar också sin roll i ett projekt förskolan genomfört. Varje tisdag och torsdag fick barnen tillsammans välja vart de skulle åka. Sedan gjorde man olika aktiviteter kring resmålen, till exempel hitta platsen på en karta.

– Vi utgår alltid efter barnens intressen, och det här var ett spännande sätt att ge dem inflytande över sin vardag och sitt lärande, tycker Olof.

Resorna kan sägas var ett litet delprojekt i ett större projekt som Silverdansens och Vikbolandets förskolor deltar i. Inom ramen för Erasmus+, ett europeiskt utbytesprogram, diskuterar de demokrati och barns inflytande med förskolor från Litauen, Turkiet, Spanien och Kroatien, genom studiebesök och samtal.

Kollegialt lärande

Olof behöver inte fundera många sekunder på vad han tycker sticker ut i Norrköpings kommun.

– Gott kollegialt lärande! Vi har ett Kreativt centrum och det finns massor med utbildningar och projekt som försiggår mellan förskolor. Det finns stora möjligheter att fortbilda sig i kommunen, det känns bra.