Robin, ungdomshandläggare

Robin arbetar som socialsekreterare på Barn- och ungdomsverksamheten, på socialkontoret, som ungdomshandläggare.

Vi får in ansökan och anmälan kopplade till ungdomar och utreder dessa. Vi följer också upp insatser som är beslutade. Jobbet är självständigt men med mycket samverkan.

De gånger du, ungdomen, familjen och utförare tillsammans lyckas rätta till det som inte funkat. Det är trevligt när det blir resultat. Tänker att socialtjänstens uppgift är att försöka rätta till orättvisor och om det lyckas så är det ju fantastiskt.

När samarbete

Alla som jobbar med ungdomarna är mina kollegor. Alla, typ skolpersonal, utförare, kuratorer blir ju kollegor då vi i grund och botten har samma mål. Uppgifterna är olika men resultatet gemensamt. Med mina socialsekreterarkollegor jobbar jag tätt. Två och två där vi är handläggare och medhandläggare, men jag skulle säga att vi jobbar tätt med hela arbetsgruppen, 1:e socialsekreterare och chef.