Siw, lärare

Siw arbetar som lärare på Parkskolan i Skärblacka, en skola med driv framåt och vilja att utvecklas.

Här ligger vi ofta långt fram med saker som andra inte kommit så långt med. Det märker vi inte minst när vi åker på utbildningar och det slutar med att vi får berätta hur vi gjort på Parkskolan eftersom andra blir nyfikna, berättar Siw.

En sak som utmärker skolan är deras arbetssätt, där man övergett den klassiska tanken om en lärare – en klass. Här jobbar alla pedagoger tillsammans i storarbetslag, både lärare och fritidshem. Arbetslaget följer eleverna hela dagen och alla vuxna jobbar med alla elever.

Teamarbete

Eleverna delas under dagarna ofta in i tvärgrupper och halvgrupper, vilket ger en flexibilitet i lärandet som underlättar för både barn och pedagoger och skapar bra förutsättningar för kollegialt lärande.

– Vi planerar upp det mesta tillsammans, till exempel hur vi ska gå vidare i matten. Sedan kan vi ha matte i alla tre klassrum samtidigt, och hjälpa varandra. Man ser olika saker, och det är fantastiskt utvecklande att ha den levande diskussionen med varandra, tycker Siw.

Storarbetslag passar också bra för nyutexaminerade lärare, i och med att alla jobbar tillsammans.

Ständig utveckling

På Parkskolan har pedagogerna fått ta del av kompetensutveckling genom såväl Mattelyftet som Språk och Lärande (SoL), och nästa år blir det Läslyftet. På skolan finns också flera förstelärare.

– Vi har stöd av vår rektor, som försöker hjälpa till om vi har önskemål om utbildningar och annat, avslutar Siw.