Wiktoria, fysioterapeut

Att jobba som fysioterapeut inom kommunen är något som Wiktoria rekommenderar fler att göra.

Att arbeta som fysioterapeut bidrar till en gemenskap och samhörighet att tillsammans sträva mot högre mål, att hjälpa människor öka deras livskvalitet.

Att arbeta i hemsjukvården beskriver Wiktoria som ett stort ansvar under frihet, där varje dag ger nya chanser till utveckling och lärande.

Efter att ha jobbat som fysioterapeut i företagshälsovården under en längre tid valde Wiktoria att gå över till hemsjukvården, där hon hjälper patienter med rehabilitering och träning i hemmet.

Läs mer om hemsjukvården

Meningsfullt arbete

Wiktoria berättar att arbetet som fysioterapeut i hemsjukvården handlar om mer än fysisk träning och hjälpmedel.

- Det blir ofta meningsfulla möten med patienterna, många är ensamma och då blir vi som en social kontakt för dem. Man känner att man gör skillnad genom sitt arbete och får mycket tacksamhet tillbaka.

Variation i vardagen

Som fysioterapeut i hemsjukvården styr man mycket över sin egen tid, vilket Wiktoria uppskattar. Det är en blandning av patientbesök och administrativt arbete, där man måste hitta en balans.

- Vi är fria att lägga upp dagarna som vi vill. Vi har ett antal patientbesök som ska göras varje vecka, men vi bestämmer själva när. Jag brukar börja dagarna med att skriva in saker i datorn, från dagen före, och ägna eftermiddagarna åt hembesök.