Lärare och förskollärare

I Norrköping har alla vi som arbetar med barns och ungas lärande ett gemensamt synsätt. Vi ser barnen och eleverna ur ett 1-20 årsperspektiv, där alla har en viktig roll oavsett i vilken del av organisationen som man jobbar eller var man än tar vid på barnets eller elevens resa.

Vårt gemensamma uppdrag handlar om att tillsammans arbeta aktivt för att fler barn och elever ska lära sig mer i våra verksamheter. Varje dag jobbar vi för att varje barn och elev ska lyckas och utvecklas så långt som möjligt. Vi är på gång. Resultaten i Norrköping skola har varit låga, men den senaste betygsstatistiken visar att kunskapsresultaten ökar. Bakom den positiva utvecklingen ligger mycket jobb på våra arbetsplatser. Här pågår arbete med att utvecklas kollegialt, att utveckla undervisningen och göra den ännu lite bättre och vassare, att analysera och fokusera på rätt saker. Vi är inne i en spännande resa med mycket som händer framåt.

Oavsett om du vill arbeta i vår vackra stad eller kanske i en verksamhet närmare vår fina natur, så törs vi lova en inspirerande, utmanande, rolig och utvecklande resa. Vill du vara med?