Så här jobbar vi i hemsjukvården

Introduktion

Vi anpassar introduktionen efter dina behov, kunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du ska kan känna dig trygg i arbetet.

Kollegorna är alltid ett bra stöd, och trots att man till stor del jobbar självständigt känns det aldrig ensamt.

Arbetstider

Hemsjukvårdens arbetstider är en stor fördel, tycker våra medarbetare.

Till skillnad från mycket annat sjukvårdsarbete behöver du inte jobba kvällar och nätter, och bara var sjätte helg.

Teamarbete

I hemsjukvården samlar vi våra olika kompetenser i team. Jobbet handlar om så mycket mer än att bara göra punktinsatser, istället ser vi till människans hela livssituation.

Patientkontakt i hemmet

Kontakten med patienterna är fantastiskt, och att jobba i patienternas hem ger oss möjlighet att mötas på ett mer personligt sätt.

Man får också följa patienterna under lång tid, se hur de blir allt mer självständiga och får en ökad livskvalitet.

Frihet och ansvar

Att arbeta med hemsjukvård innebär mycket frihet och eget ansvar. Man får styra sina dagar, lägga upp sitt eget arbete och fatta många egna beslut.

Vården som utförs är avancerad och komplicerad, tvärtemot vad många kanske tror.

Variation och frisk luft

Ingen dag är den andra lik, man får göra väldigt mycket olika saker beroende på patienternas situation. Man får lära sig nya saker hela tiden och får växa – både i yrkesrollen och som människa.

Att man får vara ute mycket om dagarna och kan cykla eller gå mellan patienterna tycker våra medarbetare också är värdefullt i vardagen.

Samarbete med vårdcentraler

Vi har ett nära samarbete med vårdcentralerna och har rondtider för våra patienter med ansvariga läkare.