Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Börja jobba som vikarie inom vård och omsorg

Som vikarie inom vård och omsorg har du stor betydelse för hur andra människor upplever sin vardag. Du finns där för att ge stöd och omsorg samt skapa trygghet och bidra till meningsfulla dagar.

Under hösten öppnar möjligheten att söka jobb som timvikarie. Då kan du hitta ansökan här.

Hur är det att jobba som vikarie inom vård och omsorg?

Det finns många olika arbetsuppgifter inom vård och omsorg och personerna som behöver stöd och omsorg är i alla åldrar. Du ger dem stöd och service för att underlätta deras vardag och göra den meningsfull. Alla personer är olika och behöver olika mycket stöd och omsorg.

Du kan jobba inom tre olika verksamhetsområden:

 • Äldreboende
 • Hemtjänst
 • Verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer om våra verksamheter

Har du hjärtat på rätt plats och vill ge en meningsfull vardag till äldre?

Ett äldreboende är ett boende för äldre som inte längre kan bo kvar i sitt eget hem. Här behöver du hjälpa brukaren med omvårdnad och personlig hygien såsom dusch och toalettbesök. Även lyft och förflyttningar görs, vilket det finns hjälpmedel till. Medicindelegering krävs för att kunna hjälpa brukarna med att ta medicin samt att läsa journaler och att kunna dokumentera hur arbetsdagen har varit. Andra arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet är att hjälpa till med lättare hushållsuppgifter eller anordna aktiviteter för brukarna såsom sittgympa eller bingo.

På de flesta äldreboenden finns det olika avdelningar, många är inriktade mot demenssjukdom där kan det förekomma utåtagerande beteende. Det finns även psykiatriavdelningar och korttidsboenden. På korttidsboendena bor brukaren i väntan på ett permanent boende. Vissa brukare har även växelvård vilket innebär att de bor exempelvis två veckor på boende och två veckor hemma.

Tycker du om att vara aktiv och vill ha en händelserik arbetsdag?

Att arbeta inom hemtjänst innebär en varierad och händelserik vardag där du hjälper människor i deras egna hem. Här får du vara beredd på aktiva dagar där du möter många människor i olika situationer. Det är ett självständigt arbete där du som vikarie behöver kunna gå hem själv till brukare. Det är fördelaktigt om du har körkort eller kan cykla för att smidigt ta dig runt till brukarna.

I arbetsuppgifterna ingår att städa, tvätta, diska och stötta upp med vardagliga sysslor i hemmet som brukaren inte klarar själv. Du kan även behöva stötta med omvårdnad och personlig hygien såsom toalettbesök, duschning och blöjbyte samt medicindelegering. Här behöver du vara bekväm med att arbeta med både kvinnor och män. Inom hemtjänsten finns även nattdistrikt och träffpunkter. Nattdistrikten är stora geografiska områden och handlar om att man åker hem till de brukare som har behov av stöttning även på natten. Här krävs det att du har körkort. På våra Träffpunkter arrangeras aktiviteter av vitt skilda slag. På alla träffpunkter finns något för huvud, kropp och själ och brukarna får möjlighet att träffa andra och socialisera sig.

Har du skinn på näsan och vill stötta brukare till en fungerande vardag?

Inom verksamhetsområden för personer med funktionsnedsättning räknas dels boenden såsom servicebostad, gruppbostad och korttidshem. Vi har även dagliga verksamheter, avlösar- och ledsagarservice, personlig assistans och boendestöd.

Inom dessa områden har brukaren någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och behöver stöttning på olika sätt för att få en fungerande vardag. Det kan vara en medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning. Vissa brukare behöver mer social stöttning och att du som vikarie jobbar med ”händerna på ryggen” och försöker motivera brukaren till att själv utföra sin vardag på egen hand, i den mån det går. Hos andra brukare är det mer omvårdnad och det kan innebära arbetsuppgifter såsom intimhygien, påklädning, dusch, matning, förflyttning och liknande. Utåtagerande samt hot och våld kan förekomma. Man jobbar därför med lågaffektivt bemötande och behöver ha skinn på näsan för att trivas som vikarie.

Vi har enheter inom socialpsykiatrin av mer utmanande slag. Där du som vikarie behöver kunna ta egna beslut, jobba självständigt och relationsskapande med brukare. Det är viktigt att du inte är rädd för att kliva in i oförutsägbara situationer och hantera det på rätt sätt.

Vanliga frågor och svar

Du som har skyddade personuppgifter skickar in din ansökan till a.bemanningsenheten@norrkoping.se, i ditt mail bifogar du ditt CV och ett personligt brev.

För att jobba hos oss måste du ha fyllt 18 år innan du påbörjar din anställning samt kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Under höstens timvikarierekrytering behöver du även uppfylla någon av dessa kriterier:

 • Avslutad eller pågående utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet.
 • Avslutad eller pågående utbildning inom medicin, pedagogik eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant
 • Arbetslivserfarenhet från arbete inom vård- och omsorgsverksamhet eller barnomsorg alternativt annan liknande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.

Det finns många olika arbetsuppgifter inom vård och omsorg och personerna som behöver stöd och omsorg är i alla åldrar. Du ger stöd och service till dem så att de ska kunna klara av sitt dagliga liv och få en meningsfull vardag. Alla personer är olika och behöver olika mycket stöd och omsorg.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • laga mat
 • följa med till affären
 • hjälpa till i duschen
 • toalettbesök
 • följa med på fritidsaktiviteter
 • städa
 • samtala
 • ge medicin
 • dokumentera det du gör

Nej, körkort är inte ett krav men du är mer intressant för oss om du har det eftersom det krävs för flera av våra tjänster. Framför allt inom hemtjänsten där du åker runt och besöker personer i deras egna hem.

Att lämna eller skicka in intyg blir först aktuellt om du blir kallad till intervju. Har du en relevant utbildning för vård och omsorg behöver du lämna studieintyg eller betyg.

Om du ska jobba inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning behöver du lämna in ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget är giltigt i 1 år. Du behöver begära ett nytt om du fortsätter jobba inom samma verksamhet.

Gör så här

 • Hämta blanketten för begäran om utdrag ur belastningsregistret på polisens hemsida
 • Tryck på "Till e-tjänst för registerutdrag".
 • Logga in med BankID. Här skaffar du BankID.
 • I rulllisten ”vilken typ av registerutdrag vill du begära ut?” väljer du "arbete med barn med funktionsnedsättning". Du ska välja det oavsett om du ska arbeta med barn eller vuxna.
 • Välj att skicka registerutdraget till din folkbokföringsadress eller till din digitala brevlåda.
 • Sen väntar du på besked från en rekryterare som berättar om du gått vidare och ska skicka in det.

Ja, det finns en så kallad OB-ersättning för obekväm arbetstid.

Arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll- och helgarbete. Nattpersonal arbetar vaken natt på enheten. Inom våra verksamheter för personer med funktionsnedsättning kan man även jobba sovande jour. Sovande jour innebär att du under en del av ett arbetspass, exempelvis mellan 24:00 och 06:00, sover på enheten. Du behöver finnas tillgänglig att göra akuta insatser som brukarna ber om, behövs ingen insats sover du.

Du kan lämna önskemål om arbetsplats och vi försöker göra vad vi kan för att hitta ett placering som passar just dig. Men vi kan inte garantera en specifik placering.

En person från tidigare arbete - gärna en chef. Har du inte haft någon tidigare arbetsplats går det bra att lämna referens från praktikplats. Du kan också fråga en lärare eller tränare.

Du kan inte lämna en familjemedlem eller en kompis som referens.

Referenspersonen är den som går i god för att du kan göra ett bra arbete.

Lönen betalas ut den 25:e månaden efter du jobbat.

Kontakt

Vård- och omsorgskontoret
Bemanningsenheten

Övrig info:
Vi tar bara emot frågor via e-post. Din ansökan skickar du in via aktuell platsannons.

Relaterat

En dag på en verksamhet för personer med funktionsnedsättning

En dag på hemtjänsten

En dag inom äldreomsorgen på särskilt boende

En dag inom socialpsykiatrin i en servicebostad