Praktik inom vård och omsorg

Studerar du på högskola, yrkeshögskola (YH), universitet eller gymnasie- och vuxenutbildning och är intresserad av praktik? Då kan en praktik på någon av vård- och omsorgskontorets verksamheter vara ett alternativ.

Vill du söka praktik inom vård och omsorg vänder du dig i första hand till dina lärare i frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning. Varje utbildning meddelar inför varje ny termin hur många elever/studenter som behöver en praktikplats. Norrköpings kommun fördelar sedan i sin tur ut praktikplatserna på vård- och omsorgskontorets verksamheter.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Ansvarig praktiksamordning