Studentmedarbetare

Hej Student! Välkommen att söka jobb hos oss!

  • Du som läser ditt sista år vid ett program vid Linköpings universitet kan söka anställning som studentmedarbetare i Norrköpings kommun. Som studentmedarbetare är du viktig för kommunen eftersom du bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar inom ditt kompetensområde.
  • Du har en timanställning under ett år och får lön som betalas ut månadsvis.
  • Du arbetar upp till 20-25 procent av en heltidsanställning.
  • Du får goda möjligheter att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik.
  • Du får värdefull arbetslivserfarenhet.
  • Studentmedarbetare är ett samarbete mellan flera kommuner och kommunala bolag i Östergötland och Linköpings Universitet.
  • Rekrytering av studentmedarbetare genomförs en gång på hösten och en gång på våren. Då annonseras de uppdrag som är aktuella på den här sidan.

Studentmedarbetare till ekonomiskt bistånd

Vi söker 8 studentmedarbetare till verksamheten ekonomiskt bistånd.

Hos oss får du möjlighet att prova på myndighetsutövning och lära dig mycket nytt bland trevliga kollegor.

Som studentmedarbetare hos oss gör du bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv med målet att klienterna ska nå självförsörjning. Du fattar beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Du har många kontakter, både via telefon och besök, med både enskilda klienter samt andra myndigheter och andra aktörer.

Här finns information om uppdraget och möjlighet att skicka in din ansökan

Studentmedarbetare till Barn och ungdom myndighet på socialkontoret

Nu satsar vi stort för att arbeta framåt och utveckla framtidens socialtjänst.

Vi ökar vår personalstyrka på samtliga enheter för att få ner ärendeantal per handläggare samtidigt som vi utvecklar vår introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för att erbjuda ett hållbart yrkesliv.

Som en del av satsningen långsiktigt anställer vi nu även 6 studentmedarbetare, för att trygga vår framtida kompetensförsörjning.

Som studentmedarbetare kommer du att få utföra delar av socialsekreteraruppdraget dvs utreda, fatta beslut om insatser för barn och ungdomar och deras familjer, och följa upp insatserna enligt SOL och LVU.

Här finns information om uppdraget och möjlighet att skicka in din ansökan

Studentmedarbetare till vård och omsorgskontoret

Under 2022 pågår en pilot med att testa en ny yrkesroll – gruppledare - inom vård- och omsorgskontoret. Detta har två syften; dels att åstadkomma ett mer nära ledarskap i verksamheterna och dels att ge enhetschef/verksamhetschef möjlighet att arbeta mer strategiskt. Dina arbetsuppgifter kommer främst att handla om att stötta de enheter som ska testa gruppledare. Det kan bland annat innebära att delta i förberedelser inför införandet, stödja vid urval, dokumentation av utformning av rollen, rapportskrivning, avstämningar med enhetschef och gruppledare samt utvärdering av processen.

Mer information och möjlighet att skicka in din ansökan hittar du här

Intresserad av andra uppdrag?

Är du student vid Linköpings universitet och intresserad av ett uppdrag vid sidan av dina studier? Kontakta oss gärna eftersom det ibland kan finnas andra uppdrag än de som presenteras på den här sidan.

Kontakt
Anna van Alphen
HR-utvecklare

Personalavdelningen

Jörgen Jonsson
Strateg

Utrednings- och utvecklingsenheten

Regional samverkan

Norrköpings kommun arbetar tillsammans med flera andra kommuner och kommunala bolag i regionen med studentmedarbetare.

Ibland finns det flera uppdrag att söka i Östergötland.

Gemensam annonsering Pdf, 712.2 kB. (Pdf, 712.2 kB)