När du har sökt

Ansökan stänger den 15 februari. Efter det väljer vi slumpmässigt ut vilka sökande som går vidare genom en digital lottning.

Få svar från oss

Du får svar via e-post där vi berättar om du gått vidare, och vilken arbetsplats du isåfall fått en intervju hos. Kom ihåg att det inte är säkert att du får ditt förstahandsval.

Om du går vidare till intervju

  • När du gått vidare kommer arbetsplatsen för jobbet att kalla dig till intervju, antingen fysiskt eller digitalt. Intervjun görs någon i gång i mars–april.
  • Efter intervjun väljer arbetsplatsen vilka sökande som ska bli erbjudna jobb. Du kommer att bli kontaktad för att få besked om du har blivit erbjuden jobbet eller inte.
  • Alla sökande som inte går vidare blir reserver. Om någon som har fått
    jobb tackar nej till jobbet finns det en chans att du kan få det istället.

Om du blir erbjuden jobb

Anställningsavtal med kompetensförsörjningskontoret ska skrivas på innan feriejobbet startar. För det behöver du en e-legitimation. Vi kontaktar dig när det är dags.

Anställningsavtal med arbetsplats inom vård och omsorg ska skrivas på innan feriejobbet startar. Du blir kontaktad när det är dags.

Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavare skriva på en samtyckesblankett som du sen ska skicka in till oss. Som minderårig får du bara skriva på anställningsavtal om din vårdnadshavare godkänner det.

Ladda ner blankett Pdf, 80.9 kB.

Skicka in senast 7 april, annars kan du bli av med din plats.

Norrköpings kommun
Kompetensförsörjningskontoret
Att: Feriearbete
601 81 Norrköping

För att få jobba med barn måste du skicka in ett utdrag från polisens belastningsregister för förskoleverksamhet / skola / skolbarnsomsorg.

Beställ utdrag digitalt

Eller beställ via blankett

 

Skicka in det senast 7 april, annars kan du förlora din plats.

Norrköpings kommun
Kompetensförsörjningskontoret
Att: Feriearbete
601 81 Norrköping

Vanliga frågor

Du får besked från oss via e-post och sms till den adress och det telefonnummer som du angav i intresseanmälan.

Nej, du kan du inte byta period när du har tackat ja.

Nästa steg

När du blivit anställd är det din arbetsplats som bestämmer vilket datum du ska börja och vilka arbetstider du ska jobba. Läs mer om hur det fungerar i nästa steg.

Kom ihåg

Sök feriejobb
Se jobb och gör intresseanmälan på feriebanken

Ansökan
Feriebanken är öppen
1-15 februari

Viktiga blanketter
Skicka in senast 7 april

Kontakt

feriejobb@norrkoping.se

Tisdagar
13.00-14.00
011- 15 31 76

För vård och omsorg

bemanningsenheten @norrkoping.se

Tisdag och torsdag
08.00 -10.00 och 14.00 -16.00
011- 15 77 93