Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Tyck till om Kommunen - Förskola, fritidshem, skola, elevhälsa, öppen fritidsverksamhet, vuxenutbildning

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på verksamheter inom kommunal förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och skola. Du kan givetvis vara helt anonym. Vill du ha återkoppling anger du dina kontaktuppgifter.

*=obligatoriskt

Vilken verksamhet gäller det? * (obligatorisk)
Vilken verksamhet gäller det?
Skriv enhetens namn i fältet
Vad gäller dina synpunkter/ klagomål? * (obligatorisk)
Vad gäller dina synpunkter/ klagomål?Har du varit i kontakt med enheten som ärendet gäller? * (obligatorisk)
Har du varit i kontakt med enheten som ärendet gäller?
Hur vill du bli kontaktad?
Hur vill du bli kontaktad?
Ange dina kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter