Idrottens hus

Idrottens Hus ger möjlighet för alla våra idrottsföreningar i Norrköpings kommun att hyra lokal kostnadsfritt för olika sorters föreningsmöten och utbildningar. Idrottens Hus är också en plats där idrottens föreningsliv möts och på sätt möjliggör till ökad samverkan.


Idrottens Hus i Norrköping