Vandringsleder och stigar

I kommunen finns många alternativ för dig som vill vandra i naturen. Hitta vandringsleder med olika längd, nära eller långt utanför staden.

Vandringsleder på naturkartan

Tätortsnära vandringsleder

I den tätortsnära naturen runt Norrköping finns flera orangemarkerade vandringsleder med rastplatser och eldstäder. Det finns även vandringsleder i Åby-Jursla, Krokek, Svärtinge och Skärblacka.

Abborrebergsleden

En karta över Abborrebergsleden.

Abborrebergsleden är ca 4 km lång. Den går genom Abborrebergsskogen, Majeldsberget och Holmtorpshagen.

Med buss 11 till Abborreberg kommer du ända fram till leden (se karta).

Klockaretorpsleden

En karta över Klockaretorpsleden.

Klockartorpsleden är ca 3 km lång. Den går genom Klockaretorpsskogen och Vilbergshultet.

Från spårvagn 3:s ändhållplats kan man gå mellan Tamburinens skola och bollplanen och komma fram till vandringsleden.

Kvarnbergsleden

En karta över Kvarnbergsleden.

Kvarnbergsleden är ca 3 km lång och går genom Kvarnbergsskogen och Åselstadkulle.

Du kan åka buss 113 till ändhållplatsen Kvarnberget och sedan fortsätta vägen drygt hundra meter söderut för att komma till vandringsleden.

Kättsättersleden

En karta över Kättersleden

Kättsättersleden är 4,5 km lång och går genom Kättsättersskogen.

Med buss 117 och 118 kan du åka till Kättsättersgatan och gå några hundra meter söderut förbi vattentornet för att komma till vandringsleden. Det går också bra att åka buss 457 till Talludden och gå en liten bit västerut (se kartan).

Leonardsbergsleden

En karta över Leonardsbergsleden.

Leonardsbergsleden går genom det fantastiska området Leonardsberg. Leden består av två slingor som utgår från Parkeringsplatsen vid Leonardsbergs gård. Om du går båda slingorna blir det en vandring på ca 4 km.

Med buss 153 kan du åka till Fiskeby station eller Fiskebybruk och sedan gå en knapp kilometer fram till leden. När inte denna buss går kan du åka spårvagn 2 till Eneby centrum och gå 2,8 km till Leonardsberg.

 • Ågelsjön
 • Lunnsjöskogen
 • Kvillingeförkastningen
 • Lillsjöområdet
 • Dvardala skogen
 • Pjältån
 • Torshagsravinen
 • Nedre Glottern
 • Nylundsskogen
Karta över Åby och Jursla.

 • Strömsforsskogen
 • Hage och skog vid Andersbo
 • Svintuna- och Hyttabäcken
 • Fläskbergen
 • Sjöviksskogen
 • Uttersbergsskogen
 • Kastalen vid Uttersberg
 • Orrekullaskogen
 • Svintunaån
 • Boda udde
 • Marmorbruket
Karta över Krokek.

 • Ljusfors naturreservat
 • Ribbingsholms naturreservat
 • Nyckelhammaren
 • Mosstorpsskogen
 • Glanskogen
 • Tallskog vid Mårgärdet
 • Granhagsskogen
 • Dänselskogen
 • Hage och skog vid Hacket
 • Såglöteskogen
 • Blandskog vid Gustenberg
En karta över Skärblacka.

 • Lovisebergsravinen
 • Utsikten
 • Svärtingeskogen
 • Orrkojgölarna
 • Åken-Lomsjön
 • Tingsbröten
 • Svärtinge udde
 • Ringstad mosse
 • Kvillingeförkastningen
Karta över Svärtinge. 

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping