Beslut taget om förändringar inom förskola och skola

Publicerad

På grund av minskade barn och elevantal samt ökade lokalkostnader har sammanslagningar av verksamheter och avyttringar av lokaler inom förskola och skola föreslagits. Nu har utbildningsnämnden tagit beslut om förändringarna.

Norrköping står inför ett minskat barn – och elevantal nu och de närmsta åren och stora ekonomiska utmaningar. Generellt finns det idag fler platser i kommunen som helhet än det finns förskolebarn och elever vilket har lett till att det finns en överkapacitet. Det övergripande målet är att säkra ett effektivt lokalanvändande över tid för att värna om undervisningen och behörig personal.

Information kommer att ges löpande till alla berörda som påverkas av förändringarna. För de skolor som kommer att avyttras finns det kapacitet att få en plats i sitt närområde. Kommunen kommer att erbjuda strukturerade skolval och göra personal, elever och vårdnadshavare delaktiga i processerna framåt.

Beslut om förändringar av nämnden 30 maj:

  • Strandgårdens förskola avvecklas sommaren 2023 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Sadelmakarens förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Muskötens förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Dragspelets förskola avvecklas verksamhetsåret 2023/2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Gullvivans förskola avvecklas verksamhetsåret 2024/2025 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Klockaretorpsskolans grundskola avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Folkparksskolan avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning.
  • Rambodalsskolan avvecklas inför höstterminen 2024 och utbildningskontoret säger upp lokalerna för avflyttning