Suicidprevention – ett prioriterat område i Norrköpings kommun

Publicerad
Christopher Jarnvall (SD), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Magdalena Asplund, strateg för social hållbarhet.

Christopher Jarnvall (SD), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Magdalena Asplund, strateg för social hållbarhet.

Ingen ska behöva hamna i en så utsatt situation att självmord känns som den enda utvägen. Nu genomför Norrköpings kommun en rad utbildningsinsatser till anställda och förtroendevalda, men också till allmänheten, i hopp om att fler som mår psykiskt dåligt ska få hjälp.

– Det är viktigt att arbeta brett med frågan, med insatser på olika nivåer och arenor och som riktar sig både till individen och befolkningen, säger Magdalena Asplund, strateg för social hållbarhet på samhällsbyggnadskontoret.

Satsningen som görs i anslutning till suicidpreventiva dagen är riktat till allmänheten, politiker och medarbetare.

– Det sker mycket i kommunen när det gäller suicidpreventivt arbete. De specifika satsningarna i samband med suicidpreventiva dagen i år är ytterligare ett offensivt initiativ för att nå ut längre och bredare med vårt arbete. Allt för att kunna göra mer för att motverka att någon medmänniska ska se självmord som enda utvägen, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd med ansvar för folkhälsofrågor.

I Norrköpings kommun är arbetet med att minimera risker för suicid och suicidförsök integrerat i den ordinarie verksamhet och för ett år sedan antogs en riktlinje för suicidprevention av kommunfullmäktige. Sedan dess har alla kontor i en gemensam arbetsgrupp format handlingsplaner för respektive verksamhet. I samarbetet har kontoren kunnat dra nytta av varandras arbete sedan tidigare.

– Suicid är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och därför måste vi arbeta aktivt med att stärka den psykiska hälsan i vår kommun. Det kommunala suicidpreventiva arbetet behöver prioriteras med åtgärder som ger effekt och vi fortsätter därför att utveckla arbetet med kommunens nollvision för suicid, säger Christopher Jarnvall (SD), kommunalråd.