Nu börjar förvandlingen av Folkparkens lekmiljö

Publicerad

Nu är det äntligen dags att renovera Folkparkens lekmiljö! Tack vare experthjälp - barnen har sagt sitt - kommer Norrköpingsborna sommaren 2024 att välkomnas till en ny lekfull miljö som sprudlar av färg och tivolikänsla. Temat är Toner och Tivoli.

Färgglad illustration som visar lekhus i trä målat i pastellfärger. Huset har stege, lyckohjul, stege och flagga.

Det här härligt färgglada huset kommer finnas i Folkparken i framtiden. Illustration: Spielart GmbH

Folkparkens lekmiljö är en av Norrköpings mest välbesökta lekparker. Slitaget har varit stort och parken har länge varit i behov av en upprustning. Från hösten 2023 till våren 2024 kommer lekmiljön att totalrenoveras.

Illustrerad karta över framtidens lekmiljö i Folkparken. Här syns linbana, slänggunga, snurrkarusell, lekhus med rutschbana, klättertorn med rutschbana i tunnel och en biljettkiosk för lek.

Karta över Folkparkens tivolilek. Klicka för att se bilden i större format.

Barnen är våra experter

Hösten 2021 gjorde vi en förstudie för att kartlägga vilka förutsättningar och behov som fanns för projektet. För att lekplatsen skulle bli så rolig som möjligt kändes det viktig att bjuda in barnen till dialog tidigt. Vi träffade barn från Folkparkskolan och Matteusskolan på plats i lekmiljön. De fick tycka till om vilka utrustningar som var roliga och tråkiga och hur de ville att den nya lekmiljön skulle vara. Barnen hade många idéer, önskemål och tankar men framför allt var det tydligt att de önskade sig fler utmaningar i lekmiljön. De ville också att det skulle finnas lekutrustningar som ger en känsla av rörelse och fart, exempelvis rutschkana, gungor, snurrande saker och linbana.

  • Det var fint att se barnens omtanke om varandra, att alla skulle kunna vara med och leka tillsammans, säger landskapsarkitekt Olivia Thörn. Vi fick också många bilder och kollage från barnen med drömmar och förslag på vad den renoverade lekmiljön skulle innehålla.
  • Vi från projektet är jätteglada för all input från barnen, säger projektledare Jessica Posada. Det är jätteviktigt att lyssna på dem som ska använda platsen mest.
Illustration av slänggunga. En av gungorna har säte för att göra den tillgänglig för fler barn.

Slänggunga med olika sitsar som bjuder in fler till användning. Illustration: Hags.

Barnen fick välja parkens tema

  • Projektet bjöd in flera skolor runt Folkparken att rösta på vilket tema lekplatsen skulle ha. De fick välja på Hav och Ström, Djur och Natur och Toner och Tivoli. Toner och Tivoli var mest populärt både bland barnen på plats i parken och även i enkätomröstningarna som var öppna för alla på kommunens webbplats. Det valda temat kommer att synas i lekmiljöns färger och former, som är tänkt att påminna om tivoli.
  • Folkparkens lekmiljö kommer efter renoveringen att erbjuda en större variation på lekutrustning än den som finns i mindre lekmiljöer runt om i staden, säger Olivia. Det kommer finnas något för alla oavsett om du gillar snabba lekar på högre höjd eller lugnare lekar närmre marken.
  • En viktig del i renoveringen av lekmiljön är att den ska bli inbjudande och tillgänglig för fler, berättar Jessica. Under projektets gång har vi därför haft kontakt med olika tillgänglighetsrepresentanter och tillgänglighetsforum.
  • Utifrån inputen har projektet valt ytskikt som är lättframkomliga, sitsar som funkar för fler, kanter att följa men som man inte snavar över, bra belysning, lek i olika svårighetsgrad och på olika höjd bland annat, säger Olivia. Lekmiljön kommer innehålla olika rum och delar så att man själv kan välja om man vill vara mitt i leken eller där det är lite lugnare.
Illustration med studsmatta med rullstol ovanpå.

Nedsänkt studsmatta som ger härlig studs för fötter eller rullstol. Illustration: Cado

Bättre belysning och toaletter året om

Under projektet har vi sett att grillplatsen används mycket. Den kommer därför att finnas kvar i renoverad tappning. Entréerna till lekmiljön kommer också bli tydligare och enklare att hitta till.

Belysningen längs de mest använda gångbanorna i Folkparken kommer att förbättras i samband med projektet. Den nya typen av belysning kommer vara bättre för de många insekter och djur som bor i Folkparken.

Parkhuset har renoverats under sommaren och målats i samma färger som lekmiljön kommer få. I huset kommer det finnas toaletter som är öppna året om. Vissa mindre upprustningsåtgärder är redan klara, exempelvis har multiarenan målats om.

Tidplan

Bygget kommer att börja vecka 47 och om allt går enligt plan kommer den nya lekplatsen vara klar i mitten av juli 2024.

Under tiden som lekmiljön byggs om kommer lekmiljön vara helt avstängd och inhägnad. För att man ändå ska kunna leka när man kommer till Folkparken kommer det under tiden finnas en tillfällig lekplats med tågloket, stubbar, pallhästar och små kojor. Fotbollsmålen kommer flyttas till en plats intill då arbetena påbörjas.

Frågor

För frågor om projektet kontakta projektledare Jessica Posada på
telefon: 011-15 54 80 eller e-post: jessica.posada@norrkoping.se