Nytt demensteam ska ge högre och jämnare vårdkvalitet i kommunen

Publicerad
Bild på demensteamet.

Från vänster: Åsa Pihlström (Silviasjuksköterska), Camilla Göransson (Silviasyster), Maria Josefsson (strateg) och Ulrika Nilsson (arbetsterapeut).

Norrköpings kommun har infört ett demensteam för att öka kunskapen om hur man bäst bemöter personer med demenssjukdom.

– Norrköpings kommun ska erbjuda vård och omsorg som följer forskning, är jämlik och håller hög kvalitet. Det här teamet ser vi som en viktig pusselbit för att säkerställa det, säger Patrik Palm (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Demensteamet har sedan starten i oktober börjat kartlägga kompetensnivån och hur kommunens verksamheter samverkar. Utifrån det bedömer de vilket stöd som behövs.

– Jag är glad över att vi äntligen har vårt demensteam på plats. De kommer att se till att det blir en högre och jämnare kvalitet på vården i våra olika verksamheter. En del är att de fortsätter att utveckla arbetet med kvalitetsregister och ser till att det implementeras. Det ger en tydlig struktur och personalen verktyg att kunna arbeta personcentrerat, säger Ida Björkman, vård- och omsorgsdirektör.

Teamet består av tre personer med spetskompetens inom demens, en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en undersköterska, som har nära samarbete med en demensstrateg.

– Vår vision är ett demensvänligt samhälle. Alla ska få fortsätta leva ett gott liv, demenssjukdom ska inte vara ett hinder för det, säger Åsa Pihlström, sjuksköterska i demensteamet.