Samrådsmöte för ny bebyggelse inom Himmelstalund (gamla Whirlpool)

Publicerad

Välkommen på samrådsmöte i form av öppet hus torsdagen den 18 januari. Drop in mellan klockan 17.30-19.30, Finspångsvägen 27, Norrköping.

Detaljplan för fastigheten Strömbrytaren 12 och del av fastigheten Strömbrytaren 11 med närområde inom Himmelstalund i Norrköping

En ny detaljplan är på gång för att skapa möjligheter för olika byggnader som bostäder, affärer, kontor, vård, förskola och också parkeringar. Planen inkluderar även torg och park. Läs mer på projektets sida.