Demokrati- och människovärdedagarna 2024

Publicerad
Ljus som brinner

Mellan den 24 januari och 5 februari pågår demokrati- och människovärdedagarna i Norrköping. De innehåller allt från föreläsningar och utställningar till samtal, musik och film. Förintelsens minnesdag utgör en del av dagarna.

– Demokrati- och människovärdedagarna är mycket viktiga eftersom många idag inte känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och sin religion. Vi som samhälle måste försvara rättsstaten, jämlikheten, solidariteten, trosfriheten och mänskliga rättigheter. Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. Vi måste hela tiden arbeta för det öppna samhället och mot det som hotar öppenheten och mångfalden, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan år 2000 är den 27 januari en officiell minnesdag för Förintelsens offer. I samband med den genomförs som tidigare år ett fackeltåg från Norrköpings synagoga till den judiska begravningsplatsen. Där kommer kommunfullmäktiges ordförande Anna Sotkasiira Wik, kyrkoherden vid Svenska kyrkan i Norrköping Katarina Wändahl samt landshövding Carl-Fredrik Graf att tala.

– Demokrati- och människovärdedagarna tar fasta på hoppet om att vi har både kunskapen och möjligheten att bygga och värna ett demokratiskt samhälle. Dagarna vill uppmana till fortsatt tillit till kraften och modet att stå upp för ett samhälle där vi behandlar varandra med respekt, tolerans, människokärlek och mänsklig värdighet, säger Katarina Wändahl, kyrkoherde i Svenska kyrkan.

Tider för fackeltåget lördag den 27 januari.: Samling vid synagogan i Norrköping klockan 17.45. Fackeltåget avgår klockan 18:00.

Ett inslag i veckans program under demokrati- och människovärdedagarn är: Vi har inte glömt Ukraina - Kulturkväll från medmänniska till medmänniska söndag den 28 januari . Under kulturkvällen pågår insamling av medel till Act, Svenska kyrkans humanitära insatser i Ukraina. Medverkande artister är Lotta Källström, Samuel Åhrberg, Roland Engdahl, Delphine Constantine Reznik, Roman Reznik, den ukrainska sånggruppen Solros och St Olofs Kammarkör.

Plats: Hedvigs kyrka söndag 28 januari klockan 17:00.

Här finns hela programmet för demokrati- och människovärdedagarna Pdf, 4.2 MB.

Demokrati- och människovärdesdagarna är ett årligt återkommande samarrangemang mellan Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i Norrköping tillsammans med 13 andra medarrangörer, däribland Norrköpings Stadsbibliotek och alla muséer.