Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Beslut om förändringar för förskolor

Publicerad

Utbildningsnämnden fattade den 14 februari beslut om att avveckla fyra kommunala förskolor till sommaren. Beslutet är ett steg i arbetet med att anpassa förskolan efter minskade barnkullar och utnyttja kommunens lokaler på ett effektivare sätt. På sammanträdet fattades också beslut att dra tillbaka tillståndet för en fristående förskola.

Ett av besluten som fattades på onsdagen är att avveckla förskolorna Diamanten i Navestad, Ekbacken i Krokek, Giraffen i Krokek och Prisman i Gamla Lasarettsområdet. Även rektorernas inhyrda kontorsyta i Krokek sägs upp. De aktuella verksamheterna bedrivs i inhyrda lokaler. Beslutet innebär en besparing på cirka 27 miljoner kronor årligen i minskade lokal- och driftkostnader.

Förskolorna kommer att stänga till den sommarsammanslagning som alltid görs under semesterperioden. I god tid innan sommaren kommer berörda få information om placering på ny förskola – och de som vill kan ansöka om en annan i kommunens e-tjänst, säger Jonas Eriksson, utbildningsdirektör.

Samtidigt beslutades att utbildningskontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ska undersöka möjligheten att ställa om Folkparksskolan till förskola.

Det är viktigt att vi ser till att ha verksamhet där behoven finns, och att vi använder våra lokaler på ett klokt sätt. Jag vet att det finns en oro kring större förskolor, men vinsten i det är en organisation som är mindre sårbar. Förändringarna kommer att göras med barnens bästa i fokus, säger Ingrid Cassel (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Återkallat tillstånd för enskild huvudman

Utbildningsnämnden är också tillståndsmyndighet för fristående förskolor. På sammanträdet beslutade nämnden att dra tillbaka tillståndet för huvudmannen till Blommans förskola, Blommaberg Investments AB, som inte uppfyller kraven för att bedriva förskola enligt skollagen. Beslutet innebär att Blommans förskola kommer att stänga. Hemkommunen är skyldig att erbjuda plats på en kommunal förskola. I det här fallet är det cirka 25 barn som berörs. Vårdnadshavare som behöver hjälp med ansökan om förskoleplats är välkommen att vända sig till Kontakt Norrköping, telefon 011-15 00 00.