Norrköpings digitala tvilling har flyttat in på Visualiseringscenter C

Norrköping har fått en digital tvilling som nu kan upplevas och utforskas genom en tredimensionell karta – antingen i domteatern, på touchskärm eller som fysisk 3D-modell. Detta skapar möjligheter att upptäcka staden på helt nya sätt.

Publicerad

Den digitala tvillingen är ett resultat av forskningsprojektet SimStad som genomförts av Linköpings universitet på Visualiseringscenter C med stöd från Norrköpings forskningsfond, Visual Sweden och Wadströms stiftelse.

Syftet med projektet var att ta fram en plattform och metodik för att skapa digitala tvillingar av städer, med Norrköping som första stad. Med AI och den senaste forskningen inom visualisering och bildanalys kan man automatisera den idag väldigt arbetskrävande processen med att göra kartor och klassificera innehåll i kartor.

Den digitala tvillingen öppnar upp för nya tankesätt genom att visualisera stora informationsmängder och gör det begripligt för ögat på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt. Det blir enklare att förstå komplexa frågor inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel hur havsnivåhöjningar, klimatförändringar och buller påverkar vår stad. Vi kommer också att kunna simulera olika alternativ som ett stöd i beslutsprocesser, säger Anna Selander, kommundirektör i Norrköpings kommun och VD Rådhus AB.

Med hjälp av AI och djupinlärning kan städer till stora delar karteras automatiskt. Kommuner kommer inte behöva lägga kraft på tidsödande arbete att manuellt kartera hela sin markanvändningskarta, utan kan överlåta grovjobbet till AI-modellen som genererar allt från träd till husmodeller eller cirkulationsplatser.

Första versionerna av Norrköpings digitala tvilling finns att ta del av i utställningen Visual City på Visualiseringscenter C.

– I den här labbmiljön kan besökare på ett roligt och intresseväckande sätt ta del av stadens historia, utforska dagens och framtidens möjligheter och utmaningar. Man kan också själv prova på att skapa egna stadsbilder med generativ AI. Norrköping befäster sin position som ledande aktör inom innovativa processer för stadsplanering och medborgardialog. Med detta utvecklingssprång får vi en innovativ mötesplats i den absoluta forskningsfronten för dialog, delaktighet och engagemang mellan allmänhet och beslutsfattare, säger Lisa Lindgren, VD Norrköping Visualisering AB.

Utställningen invigs torsdag 21 mars.

Mer information om utställningen finns på Visualiseringscenter C hemsida