Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Vinnare utsedd – så här kommer den öppningsbara bron att se ut

Nu är det klart hur den nya bron som ska knyta ihop Johannisborgsförbindelsen över Motala ström ska se ut. Det vinnande förslaget i genomförd arkitekttävling heter Fågel av Nuno Arkitektur AS.

Publicerad

Det vinnande bidraget Fågel. Illustration: Nuno Arkitektur AS.

– Med bron Fågel kommer Norrköping att få ett nytt vackert landmärke. Det var viktigt att formen och konstruktion skulle återspegla Inre hamnens värdeord: urbanitet, banbrytande, mångfacetterat och ansvarsfullt. Bron kommer att bli en symbol för Norrköpings identitet som hamnstad och bidra till stadens attraktivitet och varumärke, säger Johan Smedner, enhetschef för infrastruktur, Norrköpings kommun.

I juryn har representanter från NCC och Norrköpings kommun ingått. Tre tävlingsförslag har utvärderats avseende gestaltning, byggkostnad och drift- och underhåll.

– Vi är väldigt stolta och glada över att vinna brotävlingen med vår Fågel, och vi gläder oss att få bidra med ett spännande element i Norrköpings stadsutveckling, säger Peter Aasen på NUNO arkitektur AS Oslo.

Den nya bron kommer att anläggas över Motala ström från Surgatan på södra sidan till Jungmansgatan på norra sidan. Projekteringen förväntas vara avslutad i början av 2025 och byggnationen är planerad att äga rum mellan 2025 och 2027.

Motivering till det vinnande bidraget Fågel:

Bron Fågel i Norrköping blir ett nytt landmärke vid Inre hamnen, där stadens utvidgade innerstad möter Bråviken och havet. Den symboliserar styrka och dynamik och är en viktig del av den nya Johannisborgsförbindelsen. Bron har utformats för att möta ökade behov för effektiv bil- och lastbilstrafik samtidigt som den erbjuder en trygg och inbjudande miljö för gångtrafikanter och cyklister. Genom en genomtänkt gestaltning med generösa trappor och väl utformade brofästen skapas en helhetsupplevelse som är både arkitektoniskt tilltalande och funktionell.

Det vinnande bidraget Fågel nattetid. Illustration: Nuno Arkitektur AS.