Stort engagemang för
Norrköpings trygghet

Efter den senaste tidens händelser kopplat till våldsbrott har många ideella krafter och aktörer bidragit med trygghetsskapande insatser i berörda områden. Det har varit ett viktigt och välkommet komplement till de åtgärder Norrköpings kommun vidtagit.

Publicerad

Vi har sett att många människor i Norrköping vill ställa upp för sin stad på olika sätt när tryggheten rubbas. Svenska kyrkan har bidragit med såväl lokaler som personal och initiativ har från olika håll tagits till trygghetsvandringar, fotbollskväll och mamma/pappa-grupper. Det gör mig glad och stolt, och jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att skapa ett tryggare Norrköping, vi står tillsammans i detta, säger Anna Selander, kommundirektör.

De senaste veckorna har Norrköpings kommun tillsammans med polisen, svenska kyrkan och andra aktörer samverkat och funnits på plats i utsatta områden. Parallellt med tillfälliga insatser pågår alltid det långsiktiga och strategiska trygghet- och säkerhetsarbetet, bland annat genom samverkansarbetet inom EST, Effektiv samverkan för trygghet. Det arbetet fortsätter i samverkan mellan kommunens olika verksamheter, civilsamhället och polis.

Metoden EST är också en viktig hörnsten som anger riktningen för socialkontorets nya enhet, Enheten för social brottsprevention, som startar upp den 1 juni, där de tre starkaste skyddsfaktorerna för ungdomar stärks upp; en fungerande skolgång, stärkt föräldraskap och en meningsfull fritid.