Fortsatta krafttag mot kriminalitet bland unga

Våldsvågen har ökat behovet av kostsamma placeringar inom HVB-, SIS- och skyddsboenden. Det är en av effekterna av polisens och Norrköpings kommuns intensiva arbete för att fånga upp unga som är kriminella eller riskerar att bli det.

Publicerad

Fyra kvinnor, två av dem i polisuniform, talar inför media. Bakom dem Norrköpings kommuns N-logga och polisens emblem.

Monica Holtstad (L), ordförande i socialnämnden, Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande, Frida Braf, lokalpolisområdeschef och Kristin Salokannel, gruppchef på polisens utredningssektion i Norrköping.

Det finns utbredd gängkriminalitet i Norrköping som påverkar samhället på olika sätt. Fler lagförs och döms till strängare straff än tidigare och det är positivt för tryggheten i Norrköping. Men det är tyvärr fortsatt allt för lätt att rekrytera nya, väldigt unga människor som blir morgondagens livsstilskriminella, säger Frida Braf, lokalpolisområdeschef.

Norrköpings kommun och polisen samarbetar genom Norrköpings brottsförebyggande råd (NoBrå). På fredagen tog kommunen del av hur polisen identifierar och arbetar med barn och ungdomar som riskerar att hamna i eller redan är inne i kriminella gäng.

Vi har fått ta del av hur situationen ser ut just i Norrköping och det är en oroande bild. Men det märks att polisen kraftsamlar och det tycker vi inom Norrköpings kommun är bra och värdefullt för vårt arbete. Polisen har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och i arbetet att stoppa nyrekrytering till gängen – men det har även den kommunala organisationen. Att vi arbetar tillsammans är oerhört viktigt för att vi ska nå resultat, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens viktigaste brottsförebyggande åtgärd är en fungerande skolgång och insatser från socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar nära polisen och den nya enheten för social brottsprevention innebär nya, kraftfulla resurser. Samtidigt ökar behovet av insatser i form av olika placeringar. Det handlar om placeringar inom HVB och SIS, men också att ungdomar och familjer behöver skyddsplaceras.

Det finns en överhängande hotbild mot dessa ungdomar och då kräver lagen att vi vidtar åtgärder. Vi agerar för att skydda ungdomar och deras anhöriga. Tyvärr är det här extremt kostsamt. Vi har länge varit framgångsrika i att hantera många situationer på hemmaplan men nu har det kommit till ett läge där det inte är ett alternativ längre. Det blir olika former av placeringar och det kostar mycket pengar, säger Monica Holtstad (L), ordförande i socialnämnden.

De ökade kostnaderna för placeringar har resulterat i att socialnämnden enligt prognos får ett underskott på 24 miljoner kronor under 2024. Utifrån rådande läge gör kommunledningen en bedömning att det inte är rimligt att vidta åtgärder för en budget i balans för 2024. Budget för 2025 beslutas av kommunfullmäktige 17 juni.