Ministrar på besök för att ta del av brottsförebyggande arbete i skolan

Man med grått hår och skägg och kvinna i blont axellångt hår vid ett bord med elever framför sig.

Johan Pehrson (L) och Lotta Edholm (L) åt lunch med Hagaskolans elevråd.

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, partiledare för Liberalerna, och skolminister Lotta Edholm (L) besökte Hagaskolan i veckan för att ta del av hur socialtjänsten arbetar brottsförebyggande tillsammans med Norrköpings skolor.

Publicerad

Vi vill visa den allvarliga delen av hur våldsvågen drabbar en kommun men också de saker vi gör för att hitta en väg framåt. Nu när vi har sjösatt den brottsförebyggande enheten är det extra värdefullt att peka på samarbetet mellan socialtjänsten och skolan, säger Monica Holtstad (L), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Besöket gjordes på Hagaskolan för att lyfta det täta och lyckade samarbete som socialkontoret har med skolan, inte minst genom den nya enheten för social brottsprevention, tidigare uppsökande teamet.

För att nå framgång måste vi arbeta tillsammans så mycket som möjligt. Vi har till exempel haft situationer där vi har fått indikationer på att det kan bli bråk efter skolan, då har vi tagit kontakt med uppsökande teamet och lyckats avvärja det, säger Karolina Palmborg, rektor för årskurserna 7–9.

Under besöket lyftes skolan som en av de viktigaste skyddsfaktorerna och vikten av att fånga upp barn som behöver stöd tidigt. Utbildningsdirektör Jonas Eriksson tryckte på hur betydande det är att eleverna känner att de kan lyckas och får motivation att fortsätta att lära sig mer.

Johan Pehrson och Lotta Edholm ville bland annat veta hus socialkontoret ser på den nya socialtjänstlag som just nu arbetas fram och väntas träda i kraft juli 2025. Målet är bland annat att socialtjänsten i större utsträckning ska kunna sätta in insatser utan behovsprövning.

I dag krävs det en utredning och ett biståndsbeslut för att vi ska kunna sätta in insatser och det tar tid. Ju tidigare vi kan agera desto bättre. Vi hoppas att vi än mer ska kunna bli en naturlig part i arbetet att skapa en trygg uppväxt, säger Susanna Karlqvist, socialdirektör.

Förebyggarna, som socialpedagogerna i den nya enheten kallas, finns regelbundet på plats på olika skolor och ibland bjuds de också in till föräldramöten.

Vi arbetar för att skapa relationer och förtroende, på så sätt når vi många fler och det blir också lättare när vi möter ungdomarna på stan. Det är också tufft att vara förälder i dag, situationen i hemmet påverkar mycket och där kan vi som förebyggare stötta. Faktum är att jag inte har träffat en enda förälder som inte vill ha stöd. Vi jobbar med service och jag tar gärna samtalen, säger Christian Karnevald, socialpedagog.

Tio kvinnor och män på skolgård.

Från vänster: Jonas Eriksson, utbildningsdirektör, Susanna Karlqvist socialdirektör, Johan Pehrson (L), partiledare och arbetsmarknadsminister, Lotta Edholm (L) skolminister, Monica Holtstad (L) ordförande i socialnämnden, Bitte Sundin (L), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden, Christian Karnevald, socialpedagog, Anne-Sofie Ottosson, rektor, Karolina Palmborg, rektor, och Maria Torgersen, verksamhetschef socialkontoret.