Säkerhetszon införs för ökad trygghet i Hageby

Polisen kommer att införa en säkerhetszon i stadsdelen Hageby i Norrköping med start onsdagen den 5 juni. Syftet är att öka tryggheten efter de grova våldsbrott som har skett i området.

Publicerad

Karta som visar det aktuella området som omsluts av Söderleden i norr, E22 i öster, Mamregatan i söder och skogsdungen i väster.

Den randiga markeringen visar var säkerhetszonen införs. Karta: Polismyndigheten

Vi har ett mycket allvarligt läge i Norrköping orsakat av kriminella gäng som inte har någon plats i vår kommun. Regeringen har gett polismyndigheten en rad olika verktyg för att de ska kunna ta sitt ansvar för att upprätthålla lag och ordning. Vi står bakom de åtgärder som nu vidtas och jag tror att många Norrköpingsbor ser införandet av säkerhetszon som en nödvändig åtgärd. Det behövs krafttag för att strypa den kriminella verksamheten som pågår i Norrköping, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är första gången en säkerhetszon införs i Sverige. Syftet är att öka tryggheten och försvåra för de kriminella att förbereda och genomföra våldsbrott. Den som bor eller rör sig inom säkerhetszonen kan märka att polisen är mer närvarande och gör fler förebyggande kontroller.

Vi välkomnar att polisen använder alla verktyg som finns att tillgå för att vända utvecklingen i Norrköping. Våra verksamheter gör nu de anpassningar som krävs så att kommunal service lämnas opåverkad. Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett initiativ från polisens håll för att öka tryggheten, och tryggheten för Norrköpings invånare är av högsta prioritet. Vi måste tillsammans arbeta för att vända den negativa spiral vi upplevt den senaste tiden i Norrköping med flertalet våldsbrott där personer, även i unga åldrar avlidit, säger Anna Selander, kommundirektör.

Det område som berörs är Hageby, inklusive Mirum galleria.

På tisdagseftermiddagen höll polisen en pressträff där de bland annat informerade om hur allmänheten kommer att märka av att en säkerhetszon införs:

  • Högre polisnärvaro än vanligt i Hageby.
  • Polisen kommer att genomföra fler visitationer och fler husrannsakningar i fordon.

Lokalpolisområdeschef Frida Braf informerade också om att polisen ska vara noggranna med att inte vidta fler åtgärder än situationen kräver. Beslut om att visitera en person baseras på underrättelseinformation och sällskap.

Läs mer om säkerhetszonen och vad det innebär på polisens hemsida