Säkerhetszonen i Hageby har upphört

Vid midnatt, natten till onsdagen den 19 juni, upphörde den säkerhetszon som infördes i Hageby för två veckor sedan. Nu fortsätter Norrköpings kommun med trygghetsskapande insatser i området.

Publicerad

I början av juni införde polisen en säkerhetszon i Hageby för att dämpa konfliktläget, öka tryggheten och försvåra för kriminella att förbereda och genomföra våldsbrott. Den nyligen beslutade lagstiftningen kring säkerhetszoner innebär att en zon kan vara aktiv i max två veckor innan ett beslut om förlängning behöver fattas.

Vi fortsätter vårt trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen i Hageby. Jag uppfattar att säkerhetszonen fick den avkylande effekt på en akut situation precis som lagstiftningen syftar till så det har varit bra för Norrköping. Det återstår mycket arbete men vi har en god samverkan med polis och andra aktörer som gör att jag är hoppfull inför framtiden, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Polisen kommer fortsatt att ha en hög närvaro i området och Norrköpings kommun kommer aktivt fortsätta med trygghetsskapande insatser. Insatserna inkluderar bland annat:

  • En nära samverkan med polis och räddningstjänst för att säkerställa att det är tryggt och säkert för personer som vistas i Hageby.
  • Socialkontorets förebyggarteam kommer öka sin närvaro i området för att möta människor.
  • Kommunväktare kommer öka sina patrulleringar i området.
  • Kommunen kommer fortsatt ha en nära samverkan med Hyresbostäder och andra fastighetsägare för att öka tryggheten för boende i området.

Läs polisens information om säkerhetszonen och det fortsatta arbetet i Hageby