Trafikplats Ljura byggs om för att minska köerna

Under juli inleder Trafikverket ett arbete vid trafikplats Ljura som väntas vara klart i slutet av 2024. För att kunna arbeta säkert begränsas framkomligheten under byggtiden. Vid några tillfällen stängs trafiken av helt.

Publicerad