Var med och forma Norrköpings vision

En ny vision för Norrköpings kommun arbetas fram under 2024. Under perioden 18 mars–5 maj har alla i Norrköping möjlighet att delta i arbetet genom att svara på tre frågor om Norrköping.

Publicerad

Vy över Norrköping

Foto: Norrköpings kommun

Vi vill bygga Norrköping tillsammans med kommuninvånarna och en ny vision är en del av den målsättningen. Jag uppmanar alla Norrköpingsbor att ta möjligheten att bidra till vår nya gemensamma vision för Norrköping. Oavsett om du bor i staden, på landsbygden eller någonstans däremellan är din åsikt värdefull, säger kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Syftet med den nya visionen är att skapa en gemensam bild och en gemensam riktning för framtidens Norrköping. Visionen riktar sig till alla, både Norrköpings kommuns organisation och alla människor som bor och verkar i Norrköpings kommun. Under de kommande veckorna kommer det ske olika aktiviteter för att uppmuntra till engagemang bland kommuninvånare, näringsliv och civilsamhälle. Delaktigheten är viktig för att säkerställa en inkluderande och representativ vision.

Under perioden 18 mars–5 maj har Norrköpingsborna möjlighet att delta genom att svara på tre frågor om Norrköping:

  • Vad tycker du är det bästa med Norrköping?
  • Hur vill du att Norrköping ska vara i framtiden?
  • Vad förknippar du med Norrköping?

Frågorna finns tillgängliga via en QR-kod som kommer synas på olika platser under perioden och på kommunens webbplats. För de Norrköpingsbor som inte har möjlighet att delta med egen dator eller mobil kan man vända sig till Kontakt Norrköping, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

En gemensam bild av framtidens Norrköping kommer motivera alla i Norrköping att dra åt samma håll. Arbetet förväntas resultera i en vision för Norrköpings kommun som har bred förankring och är hållbar över tid, säger Anna Selander, kommundirektör Norrköpings kommun.

Samtliga svar från Norrköpingsborna kommer att bearbetas och analyseras som en helhet. I analysen kommer återkommande nyckelord identifieras och kategoriseras. Alla politiska partier kommer inkluderas i analysarbetet.

Klicka här för besvara frågorna

Bakgrund

Den 28 augusti 2023 tog kommunfullmäktige beslut om att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun. Arbetet med att ta fram den nya visionen pågår under 2024. Målet är att en ny vision ska finnas på plats i början av 2025. Den nya visionen kommer att ersätta Norrköpings kommuns nuvarande vision Vision 2035, som kommunfullmäktige beslutade om 2016.