Ny park med dagvattendamm planeras vid Vägträffen

Publicerad
Visionsbild av en ny park vid Vägträffen, Kneippen

Visualisering Sweco


Den gömda naturpassagen mellan Ektorp och Vägträffen planeras få nytt liv. Med en dagvattendamm, mer grönska och ett förbättrat cykel- och gångstråk planerar Norrköpings kommun att förvandla platsen till en park.

Detaljplanen för den nya parken, ingår i projektet Västra staden som ska knyta ihop stadens västra delar och växa med cirka 2000 nya bostäder. I takt med att Västra staden växer planeras även att parkerna utvecklas med mer blomning, grönska och fler möjligheter till lek, rörelse och vila. Den här parken är en av dom, vars detaljplan (Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17) går ut på samråd mellan den 4 februari och 18 mars. Vilket är det första steget där du kan tycka till om planerna.

Den nya parken ligger i en naturlig sänka där det redan i dag samlas vatten. Här ska en ny dagvattendamm byggas som kommer kunna ta hand om eventuella översvämningar.

Det nya parkområdet kommer att breddas jämfört med dagens grönområde. Gång och cykelvägen ska förbättras och parken får ny belysning.


Digitalt samrådsmöte
Välkommen på ett digitalt samrådsmöte,
tisdagen den 16 februari, mellan klockan 18.00-19.00.
Läs mer om detaljplanen och hur du ansluter till samrådsmötet här