Asunnon sopeuttaminen

Asunnon sopeuttaminen

Toimintarajoitteisilla (personer med funktionsnedsättning) on mahdollisuus hakea avustusta (bidrag) asuntonsa sopeuttamiseen tarpeiden mukaiseksi. Avustusta myönnetään kohtuulliseksi katsotulla määrällä toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat toimintarajoitteisen henkilön itsenäisen asumisen omassa asunnossa.

Toimenpiteiden tulee olla toiminnanvajavuuden huomioiden välttämättömiä. Avustusta haettaessa tulee toimintaterapeutin (arbetsterapeut), lääkärin tai jonkin muun asiantuntijan todistaa sopeuttamistoimenpiteiden tarpeellisuus.

Kuka voi saada avustusta?
Avustusta asunnon sopeuttamiseen annetaan yksityishenkilölle, joka omistaa vakinaiseen asumiseen tarkoitetun asunnon tai jolla on asuntoon vuokra- tai asumisoikeus (hyres- eller bostadsrätt). Asunnonsopeuttamisavustusta (bostadsanpassningsbidrag) anotaan asuinkunnasta.
Kunta tarkistaa anomuksen ja maksaa avustuksesta aiheutuvat kustannukset. Kunta tekee ongelman ratkaisemiseksi ehdotuksen yhteistyössä hakijan, toimintaterapeutin ja urakoitsijan kanssa. Joskus jo tehty sopeuttaminen joudutaan perumaan. Myös tähän anotaan avustusta kunnalta.

Mihin avustusta voi saada?
Asunnonsopeuttamisavustuksesta (bostadsanpassningsbidrag) annetun lain tarkoitus on taata toimintarajoitteisille (personer med funktionsnedsättning) mahdollisuus itsenäiseen elämään omassa asunnossa.

Esimerkkejä toimenpiteistä, joihin avustusta voi saada:

  • kylpyhuoneen sopeuttaminen
  • kynnysten poisto
  • oviaukkojen leventäminen
  • kaiteet ja portaiden käsinojat
  • luiskat (ramper)

Asunnonsopeuttamisavustusta myönnetään asuntoon kiinteästi kuuluvien osien muuttamiseen. Avustusta ei saa sellaiseen, mikä voidaan ottaa mukaan muutettaessa.

Sopeutetut asunnot
Jo sopeutettua asuntoa tarvitseva voi ottaa yhteyden kunnan asuntokäsittelijään (bostadshandläggare), puh. 011-15 26 17.

Vapaita, jo sopeutettuja asuntoja voi myös etsiä Norrköpingin Vammaisyhdistysten yhteistyöelimen (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) kotisivuilta (ruotsiksi). Linkki tässä alla.

Asunnon sopeuttaminen (ruotsiksi)


Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi