Koulukuljetus

Lapset, joiden on vaikea kulkea yksin kouluun, voivat saada kunnalta koulukuljetuksen. Lapsen vanhemman/huoltajan ei tarvitse anoa koulukuljetusta, mikäli koulun ja kodin välinen etäisyys on riittävän suuri (ks alla). Vuoroin kahdessa paikassa asuvaa lasta koskevat erityissäännöt. Koulukuljetuksen saantiin voi myös olla muita syitä, esim...

  • jos koulutie on vaarallinen
  • jos lapsen on vaikeaa itse kulkea kouluun toimintarajoitteen vuoksi
  • jos lapsi jostain muusta syystä tarvitsee koulukuljetusta

Näissä tapauksissa vaaditaan muodollinen anomus. Kun anoo koulukuljetusta, kunta pyytää sitä varten erilaisia todistuksia. Todistukset auttavat kuntaa tekemään oikeita päätöksiä. Koulukuljetusta koskevat säännöt pätevät yleensä vain, jos lapsi käy kunnan osoittamaa koulua. Jos on itse valinnut lapselleen toisen koulun, koulumatka maksetaan yleensä itse.

Oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, mikäli kodin ja koulun välimatka mitattuna lähintä tietä/katua tai kävely-/pyörätietä pitkin on vähintään...

  • 2 km oppilaille luokilla F*-3
  • 3 km oppilaille luokilla 4-6
  • 5 km oppilaille luokilla 7-9
  • 6 km lukiokoululaisille

(*F=förskoleklass, esikoululuokka, 6-vuotiaat)

Norrköpingin kunnassa n 5500 perus- ja lukikoulun oppilasta käyttää hyväkseen koulukuljetusta, joko yleisillä kulkuneuvoilla (maksamalla saamallaan bussikortilla) tai erityistä koulukuljetusta koulubussilla/taksilla. Lukuvuoden ensimmäisenä päivänä koululaiset matkustavat kouluun ilmaiseksi julkisilla kulkuneuvoilla, mutta kotimatkaa varten tarvitaan koulusta saatu bussikortti.

Koulubussi & koulutaksi
Koulukuljetusta koulubussilla tai koulutaksilla tarjotaan peruskoululaisille tavallisilla julkisen liikenteen kulkuneuvoilla tehdyn matkan ollessa mahdoton tai sopimaton.

Vaarallinen koulutie
Vaikka lapsi asuisi lähellä koulua, koulutie voi olla niin vaarallinen, että lapsi tarvitsee koulukuljetuksen. Lapsi voi esimerkiksi joutua ylittämään isoja teitä, tai koulutiellä ei ole jalkakäytäviä.
Kuvaile koulutietä kirjoittamalla ja kuvin. Silloin kunta pystyy parhaiten arvioimaan, onko lapsella oikeus koulukuljetukseen.

Jos lapsella on toimintarajoite
Jos lapsella on toimintarajoite, jonka vuoksi hänen on vaikea kulkea kouluun itse, hänellä voi olla oikeus koulukuljetukseen. Vaikeudet voivat johtua useista eri syistä. Tavallisimmin koulukuljetuksen saa liikuntaesteinen lapsi, mutta myös muut toimintarajoitteet voivat oikeuttaa koulukuljetukseen.

Tarvitset lääkärin tai muun asiantuntijan antaman todistuksen, josta lapsen tarpeet käyvät ilmi.

Vuoroasuminen
Jos lapsi asuu säännöllisesti molempien vanhempien luona, etäisyys lasketaan siitä asunnosta, joka on kauimpana koulusta. Lapsen tulee käydä jotakin kunnan osoittamaa koulua.

Bussikortti
Koulukuljetukseen oikeutettu oppilas saa ensi kädessä bussikortin (busskort), jolla voi matkustaa julkisilla kulkuvälineillä (bussi, raitiovaunu tai paikallisjuna).

Uusi osoite tai koulun vaihto lukuvuoden aikana
Oppilaan vaihtaessa koulua tai osoitetta kuluvan lukuvuoden aikana on otettava yhteys Yhteiskuntarakenne toimiston koulukuljetusosastoon (Samhällsbyggnadskontoret, skolskjuts), joka tekee uuden arvioinnin oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen.

Asiakaspalvelun puhelinnumero on: 011-15 00 00

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi