Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu (Färdtjänst) on julkisen liikenteen muoto ja se täydentää yleistä joukkoliikennettä.

Mikäli henkilöllä on pitkäaikainen toimintarajoite (funktionsnedsättning), joka vaikeuttaa bussin tai muun joukkoliikennevälineen käyttöä, voi saada oikeuden Kuljetuspalveluun. Kuljetuspalvelun ehtona on, että asuu Norrköpingissä ja että toimintarajoitteen arvellaan kestävän vähintään kolme kuukautta. Silloin voi anoa kuljetuspalvelua.

Kuljetuspalveluoikeuden saanut saa kuljetuspalvelukortin (färdtjänstkort). Silloin voi tilata matkoja taksilla tai erikoiskulkuneuvolla. Ellei voi matkustaa yksin, saa ottaa mukaansa saattajan.

Alla olevista linkeistä saa Kuljetuspalvelusta lisätietoja.

Esite kuljetuspalvelusta Pdf, 2.2 MB.

Kuljetuspalveluinformaatiota anojalle Pdf, 60.1 kB.

Oma auto
Joissakin tapauksissa voi hakea ns autoavustusta ajoneuvon ostoon tai oman auton muuntamiseen.

Anomus lähetetään siihen kuntaan, jossa on kirjoilla. Ennen hakemuksen jättöä kuntaan lähetetään toimintarajoitteen vahvistava lääkärintodistus (läkarintyg). Sen voit lähettää kuntaan itse tai antaa lääkärin toimittaa se perille. Sen jälkeen saa kirjeitse tietoa, hakemuslomakkeen ja ajan kuljetuspalvelukäsittelijän (handläggare) tapaamista varten. Kuljetuspalvelukäsittelijä selvittää, onko hakijalla oikeus kuljetuspalveluun. Lopuksi Kuljetuspalvelu päättää, saako kuljetuspalvelun, saako saattajan sekä millaisen kuljetusvälineen ja paljonko matkoja saa.

Alla on linkki ruotsinkieliseen anomuslomakkeeseen. Voit tulostaa sen paperille ja täyttää. Täytetty anomuslomake lähetetään osoitteeseen...:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping
Kuoreen sana: Färdtjänst

Kuljetuspalvelun anomuslomake (ruotsiksi)

Informaatioesite kuljetuspalvelua anovalle Pdf, 60.1 kB.

Tilauskeskuksen (beställningscentralen)
puhelinnumero on: 0771-71 10 20.
Säännöllisesti toistuva matka tilataan numerosta 011-18 14 00.

Kuljetuspalvelua voi käyttää kaikkina päivinä klo 6.00:n ja klo 23.00:n välillä. Perjantaisin ja lauantaisin voi matkustaa aina klo 01.00:een saakka.

Vrinnevin sairaalassa (Vrinnevisjukhuset) ja useimmissa terveyskeskuksissa (vårdcentral) on maksuttomia puhelimia, joilla on suora yhteys tilauskeskukseen ja joita voi käyttää Kuljetuspalvelun tilaamiseen. Paluumatkan voi tilata samalla kerralla.

Äkillisissä tapauksissa voi sairausmatkan (sjukresa) tilata koko vuorokauden ajan soittamalla numeroon: 0771-71 10 20.


Kuljetuspalvelun tilaamisesta:

Lisätietoja Kuljetuspalvelun tilaamisesta (ruotsiksi) - ÖstgötaTrafikenin kotisivu

Kuljetuspalvelun taksat vastaavat jotakuinkin tavallisen julkisen liikenteen maksuja. Mikäli matkan tekee Kuljetuspalvelun erityisellä kulkuneuvolla, voi maksaa käteisellä tai läänin liikenteen (Östgötatrafiken) ns kausilipulla (periodbiljett). Kuljetuspalveluun oikeutettu saa kausilipun seniorialennuksen (seniorrabatt).

Maaliskuun alusta 2013 lähtien on mahdollisuus ostaa kolmen tyyppisiä kausilippuja (periodbiljett):

  • Norrköpingin taajama
  • Lähialue
  • Läänin alueella tehdyt matkat

Se merkitsee esimerkiksi, että Norrköpingin kunnan rajojen sisällä taksat ovat:Yhdensuuntainen matka alle 25 km

Yhdensuuntainen

matka yli 25 kmSeniori/aikuinen

25 kr

52 kr
Maksu käteisellä tai kortilla

Käteisellä tai kortilla


 

  • Lääninliikenteen (Östgötatrafiken) taksat (ruotsiksi)
  • Lisää Kuljeyuspalvelusta ja sairausmatkoista (ruotsiksi)

Mikäli käyttää Kuljetuspalvelua matkustamalla ns kaupunginosabussilla (stadsdelsbuss) tai muulla julkisen liikenteen kulkuneuvolla, voi maksaa ainoastaan kausilipulla tai käteisellä tavanomaisen taksan mukaisen maksun.

Kuljetuspalvelukortin (färdtjänstkort) voi ladata lääninliikenteen (Östgötatrafiken) Matkustajakeskuksen (Resecentrum, Norra Promenaden 90) asiakaspalvelussa (kundcenter). Kuljetuspalvelukortin voi ladata ainoastaan täällä!

Kuljetuspalvelukortin lataamiseen liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyden Tekniseen toimistoon puhelimella 011-15 29 07.

Mikäli Kuljetuspalveluun oikeutetun on käytävä sairaalassa tai terveyskeskuksessa hoidon takia, voi tilauskeskuksesta (beställningscentralen), puh. 0771-71 10 20, tilata sairausmatkan (sjukresa). Tilattaessa ilmoitetaan, että on kyse sairausmatkasta ja samalla ilmoitetaan myös mikäli saattaja on mukana. Samoin ilmoitetaan mikäli perillä on oltava tiettyyn aikaan. Sairausmatkasta maksetaan voimassaolevan kuljetuspalvelutaksan mukaisesti. Kuljettajalta ei voi saada ylimääräistä apua.

Hoito-oppaan 1177 lisätietoja läänin sairausmatkoista (ruotsiksi)

Kuljetuspalvelutosite (färdtjänstbeviset) on voimassa myös läänin muissa kunnissa matkustettaessa. Kuljetuspalvelu tilataan samasta numerosta kuin läänikuljetuspalvelu: 0771-71 10 20. Puhelun vastaanottajalle ilmoitetaan sanat "Resa i annan kommun” (matka toisessa kunnassa). Maksu lääninliikenteen vyöhyketaksan mukaan tai vuorokausi- tai kausilipulla.

Lisätietoja läänin alueella tehtävistä sairausmatkoista (ruotsiksi)


Matkat toiseen lääniin
Kuljetuspalvelukortti oikeuttaa matkoihin oman asuinläänin alueella (länsfärdtjänst). Jos haluaa matkustaa toiseen lääniin, voi hakea valtakunnallista kuljetuspalvelua (riksfärdtjänst). Hakemus tehdään vähintään kolme viikkoa ennen matkaa.

Kuljetuspalvelun käyttäjällä on aina oikeus ottaa mukaan matkatoveri (medresenär), jonka on noustava kulkuneuvoon ja poistuttava siitä samassa paikassa kuin palvelun käyttäjä. Matkatoveri maksaa käteisellä kaksinkertaisen hinnan (kausiliput eivät koske matkatoveria).

Kaikilla Kuljetuspalvelun käyttäjillä on oikeus ottaa mukaan saattaja (ledsagare) kaikilla lääninliikenteen bussi-, raitiovaunu- ja paikallisjunalinjoilla. Kuljetuspalveluun oikeutetun on tällöin esitettävä kuljetuspalvelukortti (färdtjänstkort).

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi