Erilaiset rakentamisen luvat

Rakennuslupa ja -ilmoitus

Ennen rakennus-, purku- tai maansiirtotöihin ryhtymistä täytyy useimmissa tapauksissa hakea kunnan Rakennus- ja ympäristötoimistosta rakennuslupa (bygglov) tai jättää toimistoon rakennusilmoitus (bygganmälan). Lupien tarkoitus on yhteiskunnan elinympäristön hyvän ja kestävän kehityksen edistäminen.

Lisätietoja saa puhelinneuvonnasta (ks Yhteystiedot). Mikäli lupa-anomus on jo jätetty, yhteys otetaan asiasta saadussa vahvistuksessa mainittuun käsittelijään. Puhelinneuvontaan voi myös jättää kiinteistön tunnuksen (fastighetsbeteckning), nimen ja puhelinnumeron, jonka jälkeen käsittelijämme ottaa yhteyden.

Rakennuslupa

Rakennuslupaa haettaessa tarkistamme, että aiottu hanke täyttää yhteiskunnan sijainnille ja muotoilulle asettamat vaatimukset.

Huom! Ennen töihin ryhtymistä on hankkeelle saatava aloituslupa (startbesked). Alla olevaa linkkiä klikkaamalla saa lisätietoja rakennusluvista ym (ruotsiksi).

Rakennusilmoitus

Kaikki hankkeet eivät vaadi rakennuslupaa, mutta rakennuksen tekniset ominaisuudet tarkistetaan ennen rakentamisen aloittamista. Siksi rakennusilmoitus (bygganmälan) täytyy jättää. Joskus tarvitaan sekä rakennuslupa että -ilmoitus.
Alla olevaa linkkiä klikkaamalla saa lisätietoja rakennusilmoituksista (ruotsiksi).

 

Tarvittaessa perimme rakennuslupamaksun.
Tässä alla esimerkki rakennuslupamaksuista.

Esimerkki rakennuslupamaksuista (ruotsiksi)

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi