Kunnallinen aikuiskoulu, KOMVUX

Aikuiskoulutus (vuxenutbildning)

Norrköpingin kunnalliseen aikuiskoulutukseen (Kommunala vuxenskolan - KOMVUX) kuuluu aikuisten perusopetus (grundläggande), lukiotason aikuisopetus (gymnasial), ammattikorkeakoulu (yrkeshögskola - YH) ja ruotsin kielen opetus maahanmuuttajille (svenskundervisning för invandrare - SFI) sekä aikuisten erityiskoulu (Särvux).

Osoite: Nygatan 38
602 34 Norrköping
Puh. 011-15 39 00

Useita opiskelumahdollisuuksia

Lisätietoja muista aikuisopiskelupaikoista (ruotsiksi)

Aikuisten perusopetus (Grundläggande vuxenutbildning)

On tarkoitettu niille, jotka haluavat lukea peruskoulun oppimäärän kursseja. Opiskelija ei ehkä ole käynyt koulua pitkään aikaan tai hänellä on puutteellinen peruskoulupohja tai ehkäpä hän vain haluaa täydentää ulkomaisia opintojaan.

Lukiotason aikuisopetus (Gymnasial vuxenutbildning)

Opiskelemalla lukiotason kursseja voi saada ammattikoulutuksen tai pätevyyden hakea korkeakouluihin.

Aikuisten lukiokoulutuksella ja tavallisella nuorisolukiolla on sama opetussuunnitelma (läroplan) ja ainekohtaiset suunnitelmat (ämnesplaner).

Ammattikorkeakoulukoulutus (Yrkeshögskoleutbildning (YH))

Ammattikorkeakoulu on lukiotason jälkeinen koulutusmuoto. Sen perustana on läheinen yhteistyö työelämän ja koulutuksen järjestäjän välillä. Noin kolmannes koulutuksesta tehdään opiskelemalla työelämässä (lärande i arbetslivet (LIA)) ja tapahtuu työpaikalla.

Ruotsin opetus maahanmuuttajille (Svenskundervisning för invandrare (SFI))

Ruotsin opetus maahanmuuttajille on ruotsin kielen alkeet oppimaan haluaville aikuisille maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus.

Uudet määräykset aikuiskoulutukseen (Nya regler för vuxenutbildningen)

1. heinäkuuta 2012 lähtien kunnallista aikuiskoulutusta säätelee uusi koululaki, kouluasetus, kurssisuunnitelmat ja arvosana-asteikko. Lukiokouluja 1. heinäkuuta 2011 lähtien koskeneet kurssisuunnitelmat ja arvosana-asteikot (Gy2011) koskevat myös kunnallisia aikuiskouluja (Vux2012) 1. heinäkuuta 2012 jälkeen.
Linkit:
Uusi kouluasetus (ruotsiksi)

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi