Esikoulu- ja perhepäiväkotimaksut

Kuinka lastenhoitomaksu määräytyy?

Yleinen esikoulu

Kunnan on järjestettävä maksuton, yleinen esikoulu kaikille 3-5 -vuotiaille lapsille. Esikoulun järjestäminen on kunnalle pakollinen, mutta osallistuminen on lapselle vapaaehtoinen. Yleisen esikoulun laajuus on vähintään 525 tuntia vuodessa.

Lastenhoitomaksut

Norrköpingin kunnalla on lastenhoitomaksuille yläraja (maxtaxa). Maksukatto on voimassa niin kunnan kuin yksityisessäkin esikoulutoiminnassa (esikoulut, perhepäiväkodit, säätiöt, vanhempien osuustoiminta jne) sekä koululaisten vapaa-ajankodeissa (fritidshem). Maksukattomääräysten mukaan vain kolmesta saman talouden lapsesta peritään maksu. Nuorin lapsi on lapsi numero 1. Maksun suuruus riippuu perheen tuloista ja lasten lukumäärästä. Lastenhoitomaksua maksetaan 12 kk:n ajalta vuodessa. Korkein maksun perustana oleva tulo on 42 000 kr kuukaudessa.

Koululoman aikana

Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen päivähoitoon lomien ja koulun henkilökunnan koulutuspäivien aikana. Ennen lomia ilmoitetaan, minä päivinä hoitoa tarvitaan. Maksu on 35 kr päivältä riippumatta siitä, käytetäänkö varattua paikkaa vai ei.

Oikeudenmukaisuutta oikealla lastenhoitomaksulla

Norrköpingin kunta pyrkii siihen, että kaikki perheet maksaisivat oikeansuuruisen lastenhoitomaksun (barnomsorgsavgift). Liikaa maksava saa rahaa takaisin ja liian vähän maksava perhe saa lisälaskun, joka on maksettava 60 päivän kuluessa. Mikäli rahamäärä on suuri, voi anoa maksun maksamisen lykkäystä (begära anstånd), jolloin voi saada 2 kuukautta lisämaksuaikaa. Maksu voidaan myös jakaa useampaan erään. Mikäli maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu määräaikana, asia lähetetään perimistoimistoon (inkassobyrå). Mikäli lastenhoitomaksua on maksettu liikaa, palautamme ylijäämän maksumääräyksellä (utbetalningskort). Alle 300 kr:n suuruisia summia ei peritä eikä palauteta.

Tarkistaessamme maksuja vertaamme maksettua määrää siihen määrään, joka olisi pitänyt maksaa tuloilmoituksessa ilmoitetun verotettavan vuositulon mukaan. Otamme myös huomioon, mikäli jälkikäteen on jo maksettu lisämaksu tai mikäli esikouluihin sijoittajan (placeringshandläggare) kanssa on sovittu liikaa maksetun maksun palauttamisesta.

Lastenhoitomaksun tarkistaminen tehdään parin vuoden viiveellä, jotta kunta ehtisi saada Verovirastosta oikeat verotustiedot.

Esimerkiksi vuoden 2015 aikana kunta tarkistaa vuoden 2013 lastenhoitomaksut ja vuonna 2016 vuoden 2014 maksut.

Huoltajan vastuulla on oikeiden tulojen ja perhesuhteiden ilmoittaminen oikean maksun vahvistamiseksi. Lastenhoitomaksun perustana ovat talouden yhteenlasketut tulot riippumatta siitä onko pariskunnalla yhteisiä lapsia vai ei.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi