Kunnalliset esikoulut

Lisää kunnallisista esikouluista ruotsiksi

Esikoulut ovat lapsille vuoden ikäisestä aina peruskoulun aloittamisikään asti. Esikoulussa lapselle annetaan mahdollisuus ottaa elinikäisen oppimisen ensi askeleet. Uuden oppiminen jatkuu sitten peruskoulussa ja myöhemminkin elämässä. Esikoulun tulee olla kaikille lapsille hauska, turvallinen ja opettavainen paikka. Lapset saavat leikkiä, luoda ja tutkia itse, ryhmässä ja aikuisten opastuksella.

Esikoulutoiminnan tulee olla niin kattava, että lasten tarpeet huomioidaan ja että vanhemmat voivat työskennellä tai opiskella haluamaansa aikaan. Lasten päivähoitoa tarjotaan myös iltaisin, öisin ja pyhisin kolmessa perhepäivähoitolassa (familjedaghem) ja yhdessä kunnan esikoulussa.

Päivähoitopaikan anominen (suomeksi) Word, 176 kB.

Kartta Norrköpingin kunnan esikouluista (ruotsiksi)

Esikoululla on oma opetussuunnitelmansa

Niille 3-5 –vuotiaille, jotka eivät vielä käy esikoulua, tarjotaan anomuksesta paikka esikouluun 15 tuntina viikossa peruskoulun noudattaman lukukauden puitteissa. Paikka on maksuton ja sen voi saada sen vuoden syksystä alkaen, jona lapsi täyttää 3 vuotta. Esikoulun opetussuunnitelmassa (Lpfö98) esitetään esikoulutoiminnan perustana olevat yleiset tavoitteet ja arvot. Eri esikoulut voivat tarjota erilaisia kasvatusopillisia suuntauksia, esim. ns utomhus-pedagogiikkaa, montessori- tai waldorfpedagogiikkaa.

Yhteinen lasten päivähoito Linköpingin kanssa

Mikäli asuu Norrköpingissa ja käy työssä Linköpingissä, voi valita lapselleen jonkin Linköpingin kunnallisista esikouluista. Linköpingin kunnan puhelinvaihde 013-20 60 00.

Sairas lapsi - kotona vai esikoulussa?

Jokainen, jolla on lapsia esikoulussa joutuu joskus tilanteeseen, jolloin on ratkaistava, onko lapsi riittävän terve ollakseen esikoulussa vai olisiko parasta pitää lapsi kotona. Yleisesti voidaan sanoa, että lapsen yleiskunto ratkaisee: Jaksaako lapsi osallistua esikoulun aktiviteetteihin, syökö ja nukkuuko lapsi hyvin? Monesti lapsi voi olla pirteä kotona, muttei jaksa olla mukana lapsiryhmässä.

On hyvä muistaa, että monet sairaudet leviävät juuri sairauden puhkeamisvaiheessa. Lapsi on siis monesti jo tartuttanut toverinsa sairastumisen paljastuessa. Epävarmoissa tapauksissa voi ottaa yhteyden lastenneuvolan (barnavårdscentralen) sairaanhoitajaan.

Alla olevasta ruotsinkielisestä esitteestä ("När barnet blir sjukt") voi lukea lisää lapsien sairauksista.

Vakuutuskassan (Försäkringskassan) informaatiota suomeksi

Vård av sjukt barn (VAB) - Försäkringskassan (ruotsiksi)

Esikoulut, joissa suomenkielistä henkilökuntaa Pdf, 38 kB.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi