Suomenkielinen esikoulutoiminta

Koulutustoimisto tarjoaa suomen kielen kielitukea ruotsinsuomalaisille esikoululapsille kiertävän esikoulunopettajan avulla. Hilkka Luukkonen, suomenkielinen esikoulunopettaja, kiertää esikouluissa, joissa ei ole suomenkielentaitoisia esikoulunopettajia, mutta suomalaistaustaisia lapsia. Suomen kieltä ei opiskella pienissä ryhmissä erillään muista lapsista, vaan sen harjoittelu ja käyttö on luontevasti sulautettu kaksikielisen ryhmän yhteisiin puuhiin. Suomen kieltä tehdään näin eläväksi osaksi yhteistä arkea viikoittain 2,5 tunnin ajan. Tällä hetkellä Hilkka kiertää kuudessa eri esikoulussa – Kastanjegården, Fritunatäppan, Örtagården, Hyllan, Slätmon ja Tallgården.

Päivähoitopaikan anominen Word, 176 kB.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi