Oppilaiden terveydenhoito

Oppilasterveydenhuollon keskus

Oppilasterveydenhuollon keskus (Centrala elevhälsan) organisoi ja vastaa kouluterveydenhoidosta kunnan perus- ja lukiokouluissa sekä kunnassa toimivissa yksityiskouluissa. Yksikön suojissa toimii tietokonepohjaisia apuvälineitä käyttävä Datateket sekä ammattitaidon omaavia pedagogeja, joiden erikoisalaa ovat näköön, kuuloon, LUKI-häiriöihin ja hermopsykiatrian alueisiin kuuluvat ongelmat.

Oppilasterveydenhuollon keskus tekee yhteistyötä Itä-Götanmaan alueen (ent. maakäräjien) kanssa (Ungdomshälsan, nuorisovastaanotto Pdf, 18.5 kB.) ja on mukana läänin hermopsykiatrian yhteistyöryhmässä. Lisäksi tehtäviin kuuluu hiljattain Ruotsiin muuttaneiden siirtolaislasten ja –nuorten vastaanottaminen yhteistyössä IKSE:n (Interkulturella Språkenheten, Äidinkielenopetuksen yksikkö) kanssa.

Oppilasterveydenhuollon keskuksen toimintaa johtavat johtaja ja apulaisjohtaja. Toiminnanjohtajalla on toiminnasta kokonaisvastuu.

Riktlinjer för elevhälsa (ruotsiksi) Pdf, 240.9 kB.

Oppilasterveydenhuolto ja nuorten terveys

Oppilaiden terveydenhuoltoyksikön (Elevhälsan) tehtävät ovat:

  • Kaikkien lasten ja oppilaiden terveyden edistäminen
  • Erityisen silmälläpidon alaisia ovat lapset ja nuoret, joilla on erityistarpeita
  • Varttumisen ja oppimisen edellytysten luominen ja esteiden poisto.

Terveydenhuoltoyksikkö muodostuu neljästä osasta: lääketieteellinen, psykologinen, psykososiaalinen ja erityispedagoginen osa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tavata koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori sekä henkilöitä, joilla on pätevyys hoitaa oppilaiden erityispedagogisia ongelmia.

Oppilasterveydenhuoltotyötä tehdään kouluilla, kullakin koulupiirillä sekä Oppilasterveydenhuollon keskuksessa (Centrala barn- och elevhälsan).

Kouluterveydenhoitajan (skolsköterska) yhteystiedot löytää kunkin koulun verkkosivulta.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi