Äidinkielenopetus peruskoulussa

Äidinkielenopetuksen yksikön (IKSE:n) voimavarat suunnataan oppilaille, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi. Olemme oppilaan tukena koko perus- ja lukiokoulun ajan.

Opettajillamme on kahdenlainen tehtävä: Olemme sekä opettajia että kulttuurin välittäjiä. Informoimme mielellämme vanhempia, koulujen henkilöstöjä ja eri viranomaisia.

Äidinkielenopetuksen yksiköllä on kolme pääasiallista tehtävää:

  • äidinkielenopetus (modersmålsundervisning)
  • opinto-ohjaus (studiehandledning) eri aineissa oppilaan äidinkielellä
  • Ruotsissa uusien oppilaiden vastaanotto.

Äidinkielenopetuksen säännökset

Äidinkielenopetuksen yksikön (IKSE) suurin työtehtävä on Norrköpingin kunnan äidinkielenopetuksen organisointi. Opetuksen tarkoitus on antaa jokaiselle opetukseen oikeutetulle mahdollisuudet kehittää kieltään sekä suullisesti että kirjallisesti. Opetuksen tarkoituksena on edelleen antaa oppilaalle edellytykset kulttuuri-identiteetin ja monikielisyyden kehittämiseen.

Oppilaalla on oikeus äidinkielenopetukseen mikäli: ·

  • toisella tai molemmilla huoltajista on muu kuin ruotsi äidinkielenään
  • kieli on päivittäinen keskustelukieli kotona*
  • oppilaalla on kielestä perustiedot ·
  • oppilas/huoltaja toivoo opetusta.

* ei koske kansallisia vähemmistökieliä, esim. suomen kieltä.

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsin kansallisiin vähemmistöihin (suomalaiset, tornionjokilaaksolaiset, saamelaiset, romanit ja juutalaiset) kuuluvat oppilaat saavat osallistua, vaikkei kieltä puhuttaisikaan kotona päivittäin. Sama koskee ottolapsia.

Kunta on velvollinen järjestämään opetuksen, mikäli vähintään viisi oppilasta kunnassa on toivonut sitä ja mikäli kunta pystyy hankkimaan kyseistä kieltä osaavan opettajan. Vähemmistökielten osalta riittää, että kunnassa on yksi ainoa opetusta haluava, ja oikeutettu, oppilas.

Ilmoittautuminen äidinkielenopetukseen/äidinkielentukeen

Ilmoittautumislomake (suomeksi) peruskoulun äidinkielenopetukseen löytyy alla olevasta linkistä.
Lomake on PDF-formaatissa, eli tietokoneessa tulee olla Adobe Acrobat Reader -ohjelma asennettuna, jotta lomakkeen voi avata.

Ilmoittautuminen peruskoulun äidinkielen opetukseen Pdf, 234 kB.

Äidinkielenopetus Norrköpingin kunnassa

Noin 60 % äidinkieleen oikeutetuista osallistuu opetukseen Norrköpingissä. Se tarkoittaa peruskoulun osalta n 2200 oppilasta (yksityiskoulut mukaan lukien). Useimmat oppilaat saavat opetusta 40-60 minuuttia viikossa. Monella koululla äidinkielenopetusta tarjotaan ns normaalin kouluajan ulkopuolella, usein iltapäivisin. Nuorimmat saavat toki usein osallistua normaalina kouluaikana. Peruskoulussa opetusta annetaan n 30 kielessä.

Norrköpingin lukiokouluissa opetetaan pariakymmentä eri kieltä ja reilut 400 oppilasta osallistuu opetukseen. Opetus tapahtuu pääasiallisesti DeGeer-lukiossa torstai-iltapäivisin.

Äidinkielenopetuksen lopettaminen

Lopettamisen ajankohta on mieluiten kahden lukuvuoden välissä, eli kevätlukukauden lopussa. Tarkoitukseen on lomake (ruotsiksi) .PDF-formaatissa eli sen voi tulostaa paperille ja täyttää.

Äidinkielenopetuksen lopettaminen (Att avbryta modersmålsundervisningen Pdf, 69 kB.)

Opinto-ohjaus äidinkielellä

Perus- ja lukiokoulussa on oppilailla, joiden ruotsin kielen taito ei riitä opetuksen seuraamiseen, mahdollisuus saada eri aineissa tukea omalla äidinkielellään. Tätä kutsutaan opinto-ohjaukseksi (studiehandledning). Opinto-ohjaus on ensi sijassa tarkoitettu vastikään maahan muuttaneille, jotka useimmissa tapauksissa sijoitetaan niin sanottuun "kansainväliseen" luokkaan (internationell klass, I-klass) tai Vastaanottokouluun (Mottagningsskolan).
Opinto-ohjauksesta päättää kunkin koulun rehtori ja opinto-ohjaus tilataan IKSE:stä.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi