Kunnalliset peruskoulut

Kuvitellaan, että olisi olemassa koulu, joka olisi avoin kaikille. Koulu, jossa uteliaisuutta, kekseliäisyyttä ja läheisyyden tunnetta arvostettaisiin. Koulu, joka auttaisi luomaan mahdollisuuksia ja elämälle turvallisen perustan. Eli juuri sellainen koulu kuin Norrköpingin kunnan peruskoulu.


Meidän ajattelullemme ja työskentelyllemme on ominaista, että jokaisella ikäryhmällä ja jokaisella yksilöllä on erilaiset tarpeet. Siksi kehitämme menetelmiä luovaan oppimiseen kaikissa oppiaineissa ja kaikenikäisille. Noin kuudenkymmenen oman koulun ansiosta Norrköping voi tarjota ainutlaatuisen yhdistelmän laaja-alaisuutta, valinnanvapautta ja jatkuvuutta.

Esiopetus ja koulun ensimmäinen luokka

Kaikilla 6-vuotiailla on velvollisuus osallistua esikoululuokkatoimintaa. Se on koululain alainen toiminta ja kuuluu peruskouluun. Esikoululuokka on osa julkista koululaitosta. Esikoululuokkatoimintaa on kolme tuntia päivässä ja se noudattaa koulujen vuosityöaikoja ja on maksuton.

Koululaki (skollagen) antaa vanhemmille oikeuden anoa lapsen sijoittamista 1. luokalle sen vuoden syyslukukaudesta lähtien, jona lapsi täyttää 6 vuotta. Kunta tarjoaa esikoululuokkapaikan kaikille, ja vanhempien on erityisesti ilmoitettava, mikäli haluaa lapsen aloittavan varsinaisen koulun normaalia aikaisemmin. Tässä tapauksessa lapsi jättää esikoululuokan väliin.

Vapaa-ajankoteja (fritidshem) on esikoululuokkaa tai peruskoulun alempia luokkia käyville lapsille aina kolmanteen kouluvuoteen saakka sinä aikana, jolloin he eivät käy itse koulua. Vapaa-ajankotipaikkaa tarjotaan työssä käyvien tai opiskelevien vanhempien lapsille sekä muille lapsille, joilla on erityinen tarve saada vapaa-ajankodin tarjoamia virikkeitä.

Kunnallisista peruskouluista ruotsiksi

Esiopetus ja ensimmäinen luokka - lue lisää suomeksi Pdf, 139 kB.

Tietoja vapaa-ajankotipaikoista suomeksi Pdf, 91.3 kB.

Vård av sjukt barn (VAB) - Försäkringskassan (ruotsiksi)

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi