Vapaa-ajantalot

Vapaa-ajantalot (Fritidsgårdar)
Vapaa-ajantalojen tarkoitus on muun muassa kävijöiden luomishalun, tarpeiden ja henkilökohtaisten kiinnostusten edisatäminen. Kävijät saavat kehittää sosiaalista pätevyyttään ja kokeilla erilaisia toimintoja (esim. tanssia, musiikkia, matkustamista, urheilua jne). Vapaa-ajantalot tarjoavat mahdollisuuden demokraattisten toimintamuotojen harjoitteluun, mahdollisuuteen kommunikoida aikuisten kanssa ja ennen kaikkea pitää hauskaa!
Vapaa-ajantalojen kävijät ovat yli 10-vuotiaita nuoria.

Norrköpingin kunnassa toimivat vapaa-ajantalot: