Hautaus, kuolemantapaus

Useimmissa Ruotsin kunnissa hautauksista vastaa Ruotsin kirkko. Ruotsin kirkko tarjoaa hautausseremonian, tilat, tuhkauksen ja hautapaikan.

Ruotsin kirkon hautausseremonian saavat kaikki Ruotsin kirkon jäsenet. Muihin uskontokuntiin kuuluville Ruotsin kirkko tarjoaa tilat oman seremonian järjestämiseen.

Hautausmaksu kattaa hautauksen

Kaikki Ruotsin väestökirjanpitoon merkityt maksavat verojen yhteydessä hautausmaksun (begravningsavgift). Kaikki Ruotsin kirkkoon kuuluvat maksavat myös kirkollismaksua (kyrkoavgift). Myös muut kirkot ja uskontokunnat voivat periä ns jäsenmaksun.

Hautausmaksu sisältää seuraavat palvelut, joihin kaikilla on oikeus:

 • hautapaikka tai vastaavan paikka yleisellä hautausmaalla 25 vuoden ajan
 • hautaus, johon kuuluu haudan kaivaminen, täyttö ja haudan viimeistely
 • tuhkaus
 • tila ruumiin säilytystä ja hyvästelyä varten
 • tilat hautajaisseremoniaa varten, vailla uskonnollisia symboleja

Tietyt kulut maksaa kuolinpesä (dödsbo)

Kuolinpesä maksaa kulut, joita hautausmaksu ei kata. Esimerkiksi:

 • kuljetuksen kuolinpaikasta ruumishuoneeseen, jos maakäräjäalue tai kunta perivät siitä maksun.
 • kantajat
 • arkun ja koristeet
 • hautakiven
 • haudan hoidon

Siviilihautaus (borgerlig begravning) on oma valinta

Jokainen voi halutessaan valita tunnustuksettoman siviilihautauksen. Tällöin omaiset voivat valita paikan, jossa hautausseremonia pidetään. Se voidaan pitää hautausmaan kappelissa, kotona tai yhdistyshuoneistossa. Siviilihautajaiset voidaan pitää myös kirkossa, jos seurakunta antaa siihen luvan.

Seremonian voi suorittaa siviilihautauksen toimittaja. Yhtä hyvin kelpaa sukulainen tai ystävä. Kunta voi valita siviilihautauksen toimittajan.

Perunkirjoitus (bouppteckning) tai kuolinpesäilmoitus (dödsboanmälan) tehdään aina

Henkilön kuoltua omaisten tulee aina suorittaa perunkirjoitus. Verovirasto (Skatteverket) hoitaa perunkirjoitukset, ja perunkirjoituslomakkeita saa sieltä. Ellei kuollut omista mitään, tai jos rahat riittävät vain hautaukseen, kuolinpesäilmoituksen tekee kunnan Sosiaalitoimisto. Sosiaalitoimistolla on vastuu myös hautajaisten järjestämisestä, ellei kuolleella ole sukulaisia tai ketään muuta, joka hoitaisi hautauksen.

Hautaustoimisto voi auttaa sekä hautausseremonian että perunkirjoituksen järjestämisessä.

Veroviraston (Skatteverket) ohjeet perunkirjoituslomakkeen täyttämiseen (ruotsiksi)

Veroviraston (Skatteverket) perunkirjoituslomake (ruotsiksi)

Siviilihautauksen toimittajiin (de borgerliga begravningsförrättarna) saa yhteyden hautaustoimistojen (begravningsbyråerna) kautta.

Norrköpingin kunnassa siviilihautauksen toimittajia ovat:

 • Lars G. Ottosson (s)
 • Ulf Svensson (s)
 • Ulla Petterson Carvalho (s)
 • Iréne Lindén (s)
 • Stig Carlberg (v)
 • Anita Jonsson (mp)
 • Sven Brus (Kd)
 • Criss Hagfeldt (m)

Hautausasiamies

Hautausasiamies auttaa

Lääninhallitus valitsee hautausasiamiehen (begravningsombud). Asiamies pitää huolen siitä, että kaikki hautajaisiin liittyvä järjestyy. Hän toimii linkkinä Ruotsin kirkon ja kaikkien siihen kuulumattomien välillä. Mahdollisista ongelmista tai muutostoiveista voi soittaa hautausasiamiehelle.